2018/020/AD/ATP/CON - Stafmedewerker onderwijsontwikkeling en onderwijsonderzoek
Betrekking
Functie:
Medewerker onderwijsontwikkeling
Departement:
Algemene Diensten
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
100%
Duur:
Contract bepaalde duur voor 1 jaar.
Eventuele verlenging is mogelijk, mits positieve evaluatie.
Details

Taakomschrijving

Als stafmedewerker onderwijsontwikkeling en onderwijsonderzoek ben je mede verantwoordelijk voor het ontwikkelen van onderwijskundige kaders en ondersteun je de opleidingen op vlak van onderwijsontwikkeling en opleidingskwaliteitszorg.
Tot de taken behoren onder meer:
• ondersteunen van een vaste set van opleidingen (ondersteuning op opleidingsniveau en lectorniveau)
• ondersteuning bieden bij het vormgeven van opleidingsprogramma’s en het creëren van krachtige leeromgevingen
• ondersteuning bieden bij het vormgeven van interne opleidingskwaliteitszorg en bij de uitvoering van gerelateerde activiteiten (voorbereiding bij Howest opleidingstoets HOT en opleidingsaudit)
• realiseren van Howest-brede professionaliseringsinitiatieven op meso en micro niveau
• ontwikkelen van onderwijskundige kaders die het onderwijsbeleid van Howest vormgeven
• ontwikkelen van relevant ondersteuningsmateriaal (onderwijsontwikkeling en opleidingskwaliteitszorg) voor opleidingen en lectoren, die de vertaalslag zijn van onderwijskundige kaders en praktijken die bewezen effecten hebben
• advies verstrekken vanuit eigen expertisedomein
Daarnaast ben je ook betrokken bij onderwijsonderzoek in de opleiding verpleegkunde en de lerarenopleiding. Beide onderzoeken kaderen binnen het veld educatieve technologie en instructional design. Het project in verpleegkunde focust op het implementeren van simulatie-onderwijs. Concreet zoekt de opleiding naar een didactische aanpak (en technologische ondersteuning) om observationeel leren tijdens de simulatie maximaal te stimuleren. Het project in de lerarenopleiding focust zich op het ontwerpen van een future-proof classroom inclusief didactiek en technologie. Kennis over blended learning en smart education is één van de steunpilaren van dit project. Voor beide onderzoeken zet je jouw expertise inzake instructional design en educatieve technologie in i.f.v. het opzetten van onderzoekscasussen en het dissemineren van onderzoeksresultaten. Dit doe je in overleg met de twee onderzoeksteams uit de opleidingen.

Profiel

Howest competentieprofiel:
• Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
• Je bent openminded.
• Je bent een teamplayer.
• Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
• Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
• Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
• Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
• Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel
• Je hebt knowhow en/of kennis van hoger onderwijs processen en kwaliteitszorg in hoger onderwijs
• Je hebt ervaring met beleidsmatig werken.
• Je bent in staat veranderingsprocessen mee te begeleiden.
• Je bent communicatievaardig, zowel mondeling als schriftelijk.
• Je kan zelfstandig werken alsook samenwerken in teamverband.

Toelatingsvoorwaarden

• Diploma Master onderwijskunde of pedagogie.

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, dient een erkenning van de gelijkwaardigheid toegevoegd te worden.

Je hebt minstens drie jaar ervaring in een gelijkaardige functie en je beschikt over voldoende kennis over en ervaring met instructional design en onderwijsonderzoek.

Salarisschaal

587 (A21)

Opmerkingen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Frederik D’hulster – directeur onderwijs en internationalisering
frederik.dhulster@howest.be
Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Lien De Ketele
E-mail: lien.de.ketele@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 27/03/2018

Datum interview: nog niet bepaald

Indiensttreding: van zodra als mogelijk