2018/026/OHB/PRM/CON - Projectmedewerker Deep Learning AI
Betrekking
Functie:
Projectmedewerker
Departement:
Howest opleidingen Brugge
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
Contract bepaalde duur van 01/04/2018 tot en met 31/03/2019. Verlenging is voorzien mits een positieve evaluatie.
Details

Taakomschrijving

Howest, De Hogeschool West-Vlaanderen is een creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool met meer dan 6000 studenten en 800 medewerkers met campussen in Brugge en Kortrijk.
Je maakt deel uit van het team van de bacheloropleiding Toegepaste Informatica. Deze opleiding biedt drie keuzetrajecten aan: Computer & Cyber Crime Professional, Software & Systems Engineer en ICT & Blockchain Consultant. Ook zijn er afstandstrajecten Computer & Cyber Crime Professional, Blockchain Developer & Architect en een postgraduaat Data Protection Officer.
Jouw voornaamste opdracht is deelnemen aan het projectmatig wetenschappelijk onderzoeksproject Deep Learning AI. Dit project heeft als doel deep learning toe te passen in een onderdeel van cybersecurity, nl intrusion detection. Je volgt de trends en opportuniteiten inzake articifiële intelligentie op, je hebt sterke interesse / affiniteit / kennis / ervaring van Python, Python libraries, Python deep learning libraries, deep learning concepten en methodes, cybersecurity, intrusion detection. Jouw taak bestaat erin een AI systeem op te bouwen met self learning capability op basis van cybersecurity logging data en detectie en rapportering van anomalieën. De doelstelling is niet het ontwikkelen van nieuwe AI methodes en algoritmes maar het succesvol gebruik van bestaande algoritmes en inzicht in hoe deze te configureren voor de intrusion detection toepassing.
Dit onderzoek gebeurt in rechtstreekse samenwerking met een industriële AI partner. Daarnaast is er ook samenwerking met andere Howest opleidingen en onderzoeksgroepen. Dit project maakt deel uit van een multidisciplinair initiatief van meerdere Howest AI projecten in diverse domeinen waarmee ook zal samengewerkt worden.
Secundaire doelstelling is het doorstromen van informatie en materiaal naar het onderwijs.
We verwachten een teamspeler die in staat is zelfstandig te werken en die gedreven is om zich zeer diep in te werken in dit boeiend en beloftevol onderzoeksdomein.

Profiel

Howest competentieprofiel:
• Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
• Je bent openminded.
• Je bent een teamplayer.
• Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
• Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
• Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
• Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
• Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel
• Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen in Howest.
• Studenten motiveren, coachen en begeleiden bij opdrachten, projecten, stages en bachelorproeven.
• Beschikken over een ondernemende spirit.
• Commerciële en klantgerichte ingesteldheid.
• Interesse in toegepast onderzoek.

Toelatingsvoorwaarden

Diploma Bachelor of Master in de Informatica, Ingenieurswetenschappen of aanverwante opleiding.

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, dient een erkenning van de gelijkwaardigheid toegevoegd te worden.

Salarisschaal

594 (B31) of 587 (A21)

Opmerkingen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Kurt Callewaert – onderzoekscoördinator Toegepaste Informatica
kurt.callewaert@howest.be
Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Dominiek Van Den Bussche
E-mail: dominiek.van.den.bussche@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 25/03/2018

Datum interview: nog niet bepaald

Indiensttreding: 01/04/2018