2018/039/AD/ATP - Medewerker personeelsadministratie
Betrekking
Functie:
Dossierbeheerder personeel
Departement:
Algemene Diensten
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
Contract voor onbepaalde duur vanaf 11/06/2018 of in onderling overleg af te spreken. Omzetting naar statutair ambt en benoeming zijn mogelijk, mits positieve evaluatie.
Details

Taakomschrijving

Howest is een creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool met meer dan 6000 studenten en 800 medewerkers met campussen in Brugge en Kortrijk.
Je maakt deel uit van de dienst personeel en HR en je bent het aanspreekpunt voor de collega’s in de campus Brugge. Je voert administratieve taken uit met het oog op het correct afhandelen van de personeels- en loonadministratie. Je rapporteert hierbij aan de coördinator personeelsadministratie.
Volgende taken komen aan bod:
• Aanmaken en up-to-date houden van de personeelsdossiers van zowel statutaire als contractuele collega’s van Howest.
• Administratieve opvolging van de indiensttreding, de diverse loopbaanstappen en –gebeurtenissen op basis van een personeelsregistratiesysteem.
• Voorbereiden van tijdige en correcte uitbetaling van de lonen.
• Behandelen en opvolgen formulierenstroom.
• Verlenen van administratieve ondersteuning bij rapporteringen.
Vereist diploma
Bachelor diploma en affiniteit voor personeelsadministratie

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, dient een erkenning van de gelijkwaardigheid toegevoegd te worden bij de kandidaatstelling.
Howest competentieprofiel:
• Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
• Je bent openminded.
• Je bent een teamplayer.
• Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
• Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
• Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
• Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
• Je hebt een attitude van levenslang leren.
Functiespecifiek competentieprofiel
• Kennis omtrent sociale wetgeving, zowel publiek als privaatrechtelijk, of bereid dit te verwerven.
• Kennis omtrent regelgeving hoger onderwijs of bereid dit te verwerven.
• Je hebt een goede kennis van courante office pakketten.
• Je verwerft vlot kennis omtrent gebruik van specifieke softwarepakketten.

Profiel

Howest competentieprofiel:
• Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
• Je bent openminded.
• Je bent een teamplayer.
• Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
• Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
• Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
• Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
• Je hebt een attitude van levenslang leren.
Functiespecifiek competentieprofiel
• Kennis omtrent sociale wetgeving, zowel publiek als privaatrechtelijk, of bereid dit te verwerven.
• Kennis omtrent regelgeving hoger onderwijs of bereid dit te verwerven.
• Je hebt een goede kennis van courante office pakketten.
• Je verwerft vlot kennis omtrent gebruik van specifieke softwarepakketten.

Toelatingsvoorwaarden

Bachelor diploma en affiniteit voor personeelsadministratie

Salarisschaal

592 (B21)

Opmerkingen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Marijke Demasure – coördinator personeelsadministratie
marijke.demasure@howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Dominiek Van Den Bussche
E-mail: dominiek.van.den.bussche@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 27/05/2018

Datum interview: nog niet bepaald

Indiensttreding: 11/06/2018