2018/155/BMNE/OP OPB - (praktijk)lector Marketing/Onderzoeker Digital Marketing
Betrekking
Functie:
Praktijklector
Departement:
Howest opleidingen Brugge
Aanstelling:
Ad-interim
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
Je wordt aangeworven in een vervangingscontract voor bepaalde duur van 01/09/2018 tot en met 31/08/2019, mogelijk daarna nog verlengbaar voor maximum een jaar.
Details

Taakomschrijving

Je bent als lector actief in de opleiding Bedrijfsmanagement, hoofdzakelijk in de afstudeerrichting Marketing. Concreet betekent dit:

· met gebruik van de meest gepaste competentiegerichte onderwijs- en examenvormen invulling geven aan de volgende opleidingsonderdelen:
-
Digitale Marketing.
- Content Marketing.
- Offline Marketing en Public Relations.
- Andere bedrijfsmanagement en marketing gerelateerde topics.

· begeleiden van werkveldprojecten waarbij je de student coacht bij zijn taken tijdens zijn (eerste) samenwerking met het werkveld zoals onder andere het Google Academy project.

· begeleiden van werkplekleren waarbij je de student coacht bij zijn (eerste) werkveldervaring, (internationale) stages, bachelorproeven en ook het voortouw neemt bij de verdere uitbouw van werkplekleren.

· meewerken aan de verdere groei van de afstudeerrichtingen/keuzetrajecten van de opleiding Bedrijfsmanagement

· als teamlid mee je schouders zetten onder de verdere ontwikkeling van het curriculum en de implementatie van innovatieve werkvormen in de opleiding.

· coachen van studenten en hen begeleiden in de aanpak van hun studie. Het werken naar een zelfsturende houding van de studenten is daarbij belangrijk.

· jouw professioneel netwerk aanspreken en uitbreiden om een langetermijn partnership uit te bouwen ten diensten van zowel onze studenten als het werkveld.

· Daarnaast werk je als onderzoeker voor 50 % mee in een praktijkgericht onderzoek rond Digital Marketing.

Je doet je job met veel passie en met aandacht voor kwaliteit. Je werkt enthousiast mee. Je neemt teamgebonden taken op zoals P.R. en netwerken voor de opleiding. Je participeert in teamgebonden projecten zoals het vernieuwen van het opleidingsprogramma. Je staat ook open voor opleiding overschrijdende samenwerking.

 


Profiel

Howest competentieprofiel:

 • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.

 • Je bent openminded.

 • Je bent een teamplayer.

 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.

 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.

 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.

 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.

 • Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:

 • Je bent bij voorkeur een Digital marketeer met kennis van social media, social advertising, seo/sea, Google Analytics, email-marketing, cms (o.a. Wordpress,..), …

 • Je doet je job met veel passie en met aandacht voor kwaliteit.

 • Je brengt deze passie over op jouw studenten

 • Je werkt enthousiast mee aan onderwijsinnovatie zoals het optimaliseren van het afstandsleren.

 • Je neemt teamgebonden taken op zoals P.R. en netwerken voor de opleiding.

 • Je participeert in teamgebonden projecten zoals het vernieuwen van het opleidingsprogramma.

 • Je bent flexibel

Je bent zeer student gericht.

Toelatingsvoorwaarden

Vereist diploma en kennis:

 • Bachelor of Masterdiploma met affiniteit voor bedrijfswetenschappen en marketing

 • C1 attest Engels of bereid om dit te behalen

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, dient een erkenning van de gelijkwaardigheid toegevoegd te worden.

Relevante werkveldervaring is een must. Ervaring in het hoger onderwijs is een meerwaarde.


Salarisschaal

316 (praktijklector) of 502 (lector)


Opmerkingen


De mogelijkheid bestaat dat een onderwijsactiviteit tijdens de avond en/of op zaterdag kan worden ingericht.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Diane Debruyne – opleidingscoördinator Bedrijfsmanagement
diane.debruyne@howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be

Informatie betreffende selectieprocedure
Lien De Ketele
E-mail: lien.de.ketele@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 19/08/2018

Datum interview: nog niet bepaald

Indiensttreding: 01/09/2018