2018/167/TGW/PRM CON - Onderzoeker Toegepaste Gezondheidswetenschappen
Betrekking
Functie:
Onderzoeksmedewerker
Departement:
Howest opleidingen Brugge
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
100%
Duur:
Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van 01/10/2018 tot en met 30/09/2019. Verlenging van één jaar is mogelijk mits positieve evaluatie.
Details

Taakomschrijving

De unieke opleiding Toegepaste Gezondheidswetenschappen zoekt een enthousiaste onderzoeksmedewerker voor haar praktijkgericht onderzoeksproject ‘Human Centric Lighting’ (HCL). Het project wil het effect van licht op het welzijn en de gezondheid van de mens in kaart brengen. Met die kennisverhoging willen we het draagvlak vergroten bij de doelgroep en een optimale HCL dienstverlening uitbouwen. Het project is in samenwerking met ‘Laboratorium voor Lichttechnologie’ van KU Leuven, Technologiecampus Gent (gevestigd in Gent) en vzw Groen Licht Vlaanderen. Vanuit Howest staan wij voornamelijk in om de effecten op de gezondheid in kaart te brengen.

Ben je gebeten door de praktijkgerichte onderzoeksmicrobe en door gezondheid & welzijn, dan is dit jouw ideale job. Vanuit de onderzoeksresultaten draag je bij tot de verdere ontwikkeling en versterking van de opleiding.

Als onderzoeker verwachten we:

· Zelfstandig verkennen van de onderwerpen

· Kennis en vaardigheden van onderzoeksmethodologie (literatuurstudie, opmaken vragenlijsten, analyses…)

· Het samenroepen en aansturen van gebruikersgroepen

· Uitschrijven van rapporten

· Exploreren continueringskansen onderzoeksresultaten

· Exploreren van synergiën tussen het onderzoek en het onderwijs

· Aandacht voor het dissemineren van de resultaten van het onderzoek naar werkveldpartners en naar (potentiële) studenten

· Verantwoordelijk voor het vergroten van het draagvlak en de kennisoverdracht

· Praktijkcases mee uitbouwen, monitoren en evalueren

 


Profiel

Howest competentieprofiel:

 • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.

 • Je bent openminded.

 • Je bent een teamplayer.

 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.

 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.

 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.

 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.

 • Je hebt een attitude van levenslang leren.

 

Functiespecifiek competentieprofiel:

 • Interesse en/of ervaring in gezondheidsbevordering.
  Kennis/interesse in de invloed van omgevingsfactoren op de mens.
  Interesse en/of ervaring met ICT en innovatieve ontwikkelingen.
  Open-minded waarbij muren tussen onderzoek, dienstverlening en onderwijs weggewerkt worden.
  Open staan voor een interdisciplinaire samenwerking.
  Graag met een netwerk van bedrijven/organisaties omgaan.

 • Zelfstandig voeren van een literatuurstudie en verkenning van het werkveld.
  Uitwerken van een onderzoeksdesign, en –plan en deze ook uitvoeren in de praktijk.
  Implementeren van praktijkcases in ziekenhuizen, kantoren en scholen
  Kennis van relevante statistische programma’s en analyses.

 • Wetenschappelijk rapport kunnen schrijven.
  Wetenschappelijke resultaten kunnen vertalen naar een breed publiek.
  Presentatieskills.
  Vlotte samenwerking met de onderzoekscoördinator van de opleiding en de gebruikersgroep.
  Het organiseren van kennisdagen en stuurgroepvergaderingen.


Toelatingsvoorwaarden

Vereist diploma en kennis:

Master in de biomedische wetenschappen, master in de psychologie, master in pedagogie, master in de sociologie, master in de geneeskunde, master in de gezondheidsbevordering  en –voorlichting, master in de verpleegkunde.

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.


Salarisschaal

587 (A21)


Opmerkingen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Evelyne Lagrou –   opleidingscoördinator Toegepaste gezondheidswetenschappen
 evelyne.lagrou@howest.be

Lore Vandevivere – onderzoekscoördinator Toegepaste   gezondheidswetenschappen
 lore.vandevivere@howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Lien De Ketele
E-mail: lien.de.ketele@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 26/08/2018

Datum interview: 05/09/2018

Indiensttreding: 01/10/2018