2018/123/DAE/OP OPB - (praktijk)lector game graphics programmer
Betrekking
Functie:
Praktijklector
Departement:
Algemene Diensten
Aanstelling:
Ad-interim
Volume:
100 %
Duur:

Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van 01/09/2018 tot en met 31/08/2019. Verlenging/benoeming is mogelijk.

Details

Taakomschrijving

Binnen het curriculum “Digital Arts & Entertainment” (www.digitalartsandentertainment.com ) vervoeg je als game programmer het opleidingsteam. Je expertise ligt vooral in het programmeren van games mbv C++, DirectX/Vulkan en Unreal4. Dit impliceert de nodige wiskundige achtergrondkennis. DAE leidt mensen op voor een enorm dynamische industrie, er wordt dan ook verwacht dat je de veranderingen binnen de industrie op vlak van Game Technologie (Rendering, AI, VR/AR, …) op de voet volgt. Het experimenteren met nieuwe game technologie is dan ook eerder een hobby dan verplichting voor jou.

Naast programmeren is een grondige kennis over de volledige artistieke pipeline een groot pluspunt. (3D, Rigging, Texturing, Skinning, Animating, Shading, …)


Profiel

Howest competentieprofiel:

 • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.

 • Je bent openminded.

 • Je bent een teamplayer.

 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.

 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.

 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.

 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.

 • Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:

 • Je legt de lat voor jezelf zeer hoog

 • Je hebt de ambitie om de beste in je specifiek vakdomein te zijn of te worden

Je motiveert de studenten om het beste van zichzelf te geven

Toelatingsvoorwaarden

Vereist diploma:

 • Diploma DAE of masterdiploma in informatica

 • C1 attest Engels of bereid om dit te behalen

  Indien je over een buitenlands diploma beschikt, dient een erkenning van de gelijkwaardigheid toegevoegd te worden.

Vereiste kennis:

 • C++ (Pre-Advanced)

 • C# (.NET)

 • Assembly (basis)

 • DirectX (Of gelijkaardige Graphics API – OpenGL/Vulkan)

 • Shaders (HLSL/GLSL)

 • PhysX (Of gelijkaardige Physics API – Havok/Bullet)

 • Basic Game AI (A*, NavMeshes, FSM, …)

 • Unity3D (Technical Focus)

 • UE4 (Technical Focus)

 • [optioneel] Console Development (Xbox/PS/…)

 • Basis 3Ds Max/Maya/Blender

 • Basis Photoshop

 • Zeer uitgebreide kennis van Programming binnen games

 • Zeer uitgebreide kennis van Unity

 • Kennis van Game design

Een eerste werkervaring in de industrie of leservaring in het hoger onderwijs is een pluspunt.


Salarisschaal

316 (praktijklector) of 502 (lector)


Opmerkingen

De mogelijkheid bestaat dat binnen jouw onderwijsopdracht een onderwijsactiviteit tijdens de avond en/of op zaterdag kan worden ingericht.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Rik Leenknegt, opleidingscoördinator
rik.leenknegt@howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Lien De Ketele
E-mail: lien.de.ketele@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 17/08/2018

Datum interview: nog niet bepaald

Indiensttreding: 01/09/2018