2018/158/NMCT/OP OPB - (praktijk)lector Back-End Software
Betrekking
Functie:
Praktijklector
Departement:
Howest opleidingen Kortrijk
Aanstelling:
Ad-interim
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:

Je wordt aangeworven van zodra als mogelijk tot en met 31/08/2019.
De mogelijkheid bestaat dat een onderwijsactiviteit tijdens de avond en/of op zaterdag kan worden ingericht.
Verlenging/benoeming is mogelijk.


Details

Taakomschrijving

Een belangrijk speerpunt van de bacheloropleiding NMCT is data storage en analytics: van een simpele webservice tot machine learning. Je leert onze studenten om een backend webservice te ontwikkelen, en je coacht hun om hun data management (SQL, NoSQL) skills op te bouwen. Je doet steeds vanuit de visie van de opleiding, nl. De best IT opleiding zijn in een Internet of Things wereld.

Je geeft les in verschillende modules van onze "Analyze" en "Code" pijler, begeleidt studenten in projecten, bij stage en afstuderen.

Je bent flexibel inzetbaar in alle opleidingsonderdelen binnen je expertisedomein.

Je werkt lessen praktisch uit, ontwikkelt, begeleidt en evalueert leerprocessen. Je integreert hierbij moderne onderwijstechnieken en -middelen. Je stimuleert en ondersteunt studenten om zich te ontplooien en de gewenste competenties te behalen. Je zoekt naar oplossingen om resultaatgericht om te gaan met diversiteit binnen studentengroepen.

Samen met je collega’s werk je aan de inhoud van het curriculum en de verdere uitbouw van de opleiding. Je neemt je verantwoordelijkheid op in onderwijs- en organisatie-ondersteunende taken in functie van je talenten en interesses.

Profiel

Howest competentieprofiel:

·        Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.

·        Je bent openminded.

·        Je bent een teamplayer.

·        Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.

·        Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.

·        Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.

·        Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.

·        Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:

Je bent bereid om je te bekwamen in allerlei onderwijsvormen van een activerend hoorcollege tot coaching.

Toelatingsvoorwaarden

Vereist diploma:

·         Bachelor of master IT

·         C1 attest Engels of bereid om dit te behalen

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.

Vereiste kennis:

·         Zeer grondige en aantoonbare skills in het ontwikkelen van services met ASP.net of Node.js of flask

·         Een degelijke kennis van databases en NoSQL Technologie

·         Je bent een uitstekend developer in C# en/of Python

·         Je bent vertrouwd met code versioning systemen zoals github

·         Je hebt ervaring met Cloud omgevingen (AWS, Azure of Google Cloud)

·         Kennis van Progressive Web Apps/ Xamarin is een pluspunt

 

 


Salarisschaal

316 (praktijklector) of 502 (lector)Opmerkingen


Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Johan De Gelas - opleidingscoördinator
johan.de.gelas@howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be


Informatie betreffende selectieprocedure
Lien De Ketele
E-mail: lien.de.ketele@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 18/11/2018

Datum interview: van zodra als mogelijk

Indiensttreding: van zodra als mogelijk