2018/202/TRM/PRM CON - Onderzoeker digital storytelling in erfgoed en toerisme
Betrekking
Functie:
Onderzoeksmedewerker
Departement:
Howest opleidingen Kortrijk
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van 01/11/2018 tot en met 31/10/2019.
Verlenging is mogelijk.
Details

Taakomschrijving

Als onderzoeker digital storytelling in erfgoed en toerisme ben je de “toerismepoot” in het pwo-project Scan4Stories. Hier gaat de opleiding Toerisme, samen met de opleiding Digital Arts & Entertainment op zoek naar innovatieve oplossingen om erfgoed op een meer belevingsgerichte, interactieve manier te ontsluiten. Daarbij zal de onderzoeker toerisme focussen op de toepassing van digitale storytelling.
De onderzoeker DAE onderzoekt vooral de technologische uitdagingen die gepaard gaan met het ontwerpen van kwaliteitsvolle en betaalbare 3D-applicaties. In nauw overleg met erfgoedactoren en technologiebedrijven wordt een eerste prototype uitgewerkt. Maar bovenal is het pwo-project een voortraject om via externe projectfinanciering meer diepgaande projectvoorstellen binnen te halen .

Profiel

Howest competentieprofiel:
• Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
• Je bent openminded.
• Je bent een teamplayer.
• Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
• Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
• Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
• Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
• Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:
• Je bent een geboren projectmanager
• Je bent een probleemoplosser met een praktische mindset
• Je bent gepassioneerd door toerisme en erfgoed
• Je kent de basis van storytelling en bent bereid je hier verder in te specialiseren
• De kruisbestuiving tussen de opleiding toerisme en digital arts & enterainment boeit je – je bent bereid een basis aan technologisch inzicht te verwerven om de integratie te doen slagen


Toelatingsvoorwaarden

Bachelor of master uit een studiegebied dat aansluit bij de projectinhoud van Scan4Stories
Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be) toegevoegd te worden.

Salarisschaal

594 (B31) of 587 (A21)

Opmerkingen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Vicky Van Den Heede – opleidingscoördinator Bachelor Toerisme en recreatiemanagement
vicky.van.den.heede@howest.be
Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Dominiek Van Den Bussche
E-mail: dominiek.van.den.bussche@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 15/10/2018

Datum interview: 24/10/2018

Indiensttreding: 01/11/2018