2018/209/BASO/OP OPB - Lector Economie
Betrekking
Functie:
Lector
Departement:
Howest opleidingen Brugge
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
100%
Duur:
Je wordt aangeworven met een contract van bepaalde duur van 29/10/2018 tot en met 31/08/2019. De mogelijkheid bestaat dat een onderwijsactiviteit tijdens de avond en/of op zaterdag kan worden ingericht.
Verlenging, omzetting naar statutair ambt en latere benoeming zijn mogelijk.
Details

Taakomschrijving

Als lerarenopleider ben je actief in de opleiding bachelor secundair onderwijs. Je staat in voor onderwijsverstrekking (pedagogische en didactische vakken), cursusontwikkeling en leerprocesbegeleiding. Je verleent medewerking aan de studiebegeleiding van de studenten. Je neemt teamgebonden taken op en participeert in teamgebonden projecten. Er kan ook medewerking gevraagd worden op vlak van onderzoek en maatschappelijke dienstverlening.
Concreet betekent dit o.a.:
• Onderwijsopdracht voor de vakinhouden en vakdidactiek Economie, boekhouden, ...
• Begeleiding van (internationale) stages en projecten en ondersteuning bij de verdere uitbouw ervan
• Coaching en mentoring van studenten
• Actieve medewerking aan onderwijsinnovatieprojecten
• Ondersteuning bij de verdere ontwikkeling van het curriculum en de uitbouw van innovatieve werkvormen in de opleiding
Je staat ook in voor de vakdidactische begeleiding van de studenten die de lerarenopleiding volgen als zij-instromer via het verkorte traject (ingekantelde specifieke lerarenopleiding).
Als economisch geschoolde master ben je in het huidig academiejaar een klankbord voor de opstart van economisch gerichte graduaatsopleidingen. In de toekomst neem je daar mogelijk ook een lesopdracht in op.

Profiel

Howest competentieprofiel:
• Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
• Je bent openminded.
• Je bent een teamplayer.
• Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
• Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
• Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
• Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
• Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:
• Bekwaam zijn in en ervaring hebben in onderwijsactiviteiten, bij voorkeur reeds gewerkt in een lerarenopleiding
• Willen werken aan krachtige leeromgevingen
• Openstaan voor nieuwe onderwijsvormen en vernieuwende ideeën rond onderwijs
• Een actuele visie hebben op onderwijs.
• Op de hoogte zijn van de nieuwste werkvormen in hoger onderwijs en secundair onderwijs
• Bereid zijn bij te leren. Openstaan voor en aanbrengen van vernieuwende ideeën

Toelatingsvoorwaarden

• Diploma Master Handelswetenschappen of Master Toegepaste economie of aanverwant.
• Attest van lerarenopleiding
• C1 attest Engels of bereid om dit te behalen
Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be) toegevoegd te worden.

Salarisschaal

502 (lector)

Opmerkingen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Marijke Buyle – opleidingscoördinator Bachelor secundair onderwijs
marijke.buyle@howest.be
Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Dominiek Van Den Bussche
E-mail: dominiek.van.den.bussche@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 18/10/2018

Datum interview: nog niet bepaald

Indiensttreding: 29/10/2018