2018/207/BASO/PRM CON - Projectmedewerker Digi info - Secundair onderwijs
Betrekking
Functie:
Projectmedewerker
Departement:
Howest opleidingen Brugge
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
50%
Duur:
Je wordt aangeworven met een contract van bepaalde duur van 01/01/2019 tot en met 31/12/2019. Dit is verlengbaar.
Details

Taakomschrijving

Je werkt als onderzoeker in het project Elke Howest-student online informatievaardig, een project wetenschappelijk onderzoek (PWO) van de opleidingen Bachelor Journalistiek en Secundair onderwijs. Je verkent de problematiek rond het online opzoeken en lezen bij studenten, zoekt naar didactische oplossingen om hen meer onlinevaardig te maken en test die uit in de lespraktijk in zowel Baso, Journalistiek en andere Howest-opleidingen. Je werkt intensief samen met de andere onderzoeker en enerzijds de collega’s van de stuurgroep Taalbeleid, anderzijds de diverse betrokken Howest-opleidingen. Je hebt interesse voor onderwijs, onderzoek, didactische werkvormen en online werkvormen. Je bent vertrouwd met researchmethodes op het internet. Je werkt afwisselend in de campussen in Brugge (Sint-Jorisstraat) en Kortrijk (The Square) en verplaatst je indien nodig naar andere campussen. Je werkt nauw samen met de andere projectleden.

Profiel

Howest competentieprofiel:
• Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
• Je bent openminded.
• Je bent een teamplayer.
• Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
• Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
• Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
• Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
• Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:
• Je hebt zicht op de nodige vaardigheden van de hedendaagse bachelorstudent inzake online research en online lezen, alsook leesvaardigheid in het algemeen.
• Je hebt kennis van moderne technieken die online research- en leesvaardigheid kunnen bevorderen.
• Je hebt ervaring in het lesgeven en bent bereid om de onderzoekresultaten in je lessen uit te testen
• Je werkt vakoverschrijdend en informeert collega’s over de bevindingen en resultaten van het onderzoek.
• Je bent in staat om een onderzoeksplan op te starten en een onderzoeksproject in vlotte banen te leiden.
• Je bent vertrouwd met het vinden en lezen van vakliteratuur en onderzoekresultaten omtrent de problematiek.

Toelatingsvoorwaarden

Je beschikt over een masterdiploma in de Pedagogische wetenschappen (optie onderwijskunde). Ervaring in en/of kennis van onderwijs en journalistiek strekken tot aanbeveling
Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be) toegevoegd te worden.

Salarisschaal

587 (A21)

Opmerkingen


Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Marijke Buyle – opleidingscoödinator Secundair onderwijs
marijke.buyle@howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Dominiek Van Den Bussche
E-mail: dominiek.van.den.bussche@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 18/11/2018

Datum interview: nog niet bepaald

Indiensttreding: 01/01/2019