2018/211/BASO/OP OPB - Lector pedagogie
Betrekking
Functie:
Lector
Departement:
Howest opleidingen Brugge
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
50%
Duur:
Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van 07/01/2019 tot en met 31/08/2019. De mogelijkheid bestaat dat een onderwijsactiviteit tijdens de avond en/of op zaterdag kan worden ingericht.
Verlenging is mogelijk.

Details

Taakomschrijving

Als lector ben je actief in de opleiding bachelor secundair onderwijs.
Je staat in voor het administratieve luik van de verdeling en opvolging van de stages, het coördineren van de stagewerking binnen de opleiding en het trekken van de stuurgroep.

Daarnaast sta je in voor onderwijsverstrekking (pedagogische en didactische vakken), cursusontwikkeling en leerprocesbegeleiding. Je verleent medewerking aan de studiebegeleiding van de studenten.
Je neemt teamgebonden taken op en participeert in teamgebonden projecten.

Concreet betekent dit oa.:
• Onderwijsopdracht pedagogie en algemene didactiek
• Begeleiding van (internationale) stages en projecten en ondersteuning bij de verdere uitbouw ervan
• Coaching en mentoring van studenten
• Actieve medewerking aan onderwijsinnovatieprojecten

Profiel

Howest competentieprofiel:
• Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
• Je bent openminded.
• Je bent een teamplayer.
• Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
• Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
• Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
• Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
• Je hebt een attitude van levenslang leren.
Functiespecifiek competentieprofiel:
• Digitale skills om zeer snel met verschillende tools te werken.
• Bekwaam zijn in en ervaring hebben in onderwijsactiviteiten (pedagogie), bij voorkeur reeds gewerkt in een lerarenopleiding.
• Willen werken aan krachtige leeromgevingen.
• Openstaan voor nieuwe onderwijsvormen en vernieuwende ideeën rond onderwijs.
• Een actuele visie hebben op onderwijs en wat dit betekent voor stages.
• Bereid zijn bij te leren. Openstaan voor en aanbrengen van vernieuwende ideeën

Toelatingsvoorwaarden

• Bachelor Secundair onderwijs of bachelor met ervaring in onderwijs
Master pedagogische wetenschappen
• Major onderwijskunde
• Je beschikt over een attest pedagogische bekwaamheid.
• C1 attest Engels of bereid om dit te behalen

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be) toegevoegd te worden.

Salarisschaal

316 (praktijklector) of 502 (lector)

Opmerkingen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Marijke Buyle – opleidingscoördinator Bachelor Secundair onderwijs
marijke.buyle@howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Dominiek Van Den Bussche
E-mail: dominiek.van.den.bussche@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 16/12/2018

Datum interview: eerste helft december

Indiensttreding: 01/02/2019