2018/230/TGW/OP CON - Lector Toegepaste Gezondheidswetenschappen
Betrekking
Functie:
Lector
Departement:
Howest opleidingen Brugge
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
30%
Duur:
Je wordt aangeworven in contractueel dienstverband voor bepaalde duur van 01/03/2019 tot en met 30/06/2019.  De mogelijkheid bestaat dat een onderwijsactiviteit tijdens de avond en/of op zaterdag kan worden ingericht.

Verlenging, omzetting naar statutair ambt en benoeming zijn mogelijk mits positieve evaluatie.
Details

Taakomschrijving

Je maakt deel uit van het opleidingsteam Toegepaste gezondheidswetenschappen.
Als lesgever sta je in voor competentiegerichte onderwijsverstrekking binnen het opleidingsonderdeel Health Business Plan. Je kan hiervoor passende en meerdere werkvormen selecteren.

Je neemt daarnaast teamgebonden taken op en participeert in teamgebonden en overschrijdende projecten. In het bijzonder zet je actief in op het verwerven van nieuwe onderzoeksprojecten.

Je werkt mee aan de verdere bekendmaking en positionering van de opleiding Toegepaste gezondheidswetenschappen bij potentiële studenten. Je bekijkt daarbij alle mogelijke doelgroepen.
 Je bouwt ook mee verder het netwerk uit en je draagt ook bij op vlak van internationalisering.

De opleiding Toegepaste Gezondheidswetenschappen kiest resoluut voor competentie- en praktijkgericht, uitdagend en innovatief onderwijs in nauwe samenwerking met het werkveld. Onze werking is gebaseerd op overleg en samenwerking, zowel binnen het team als met onze voornaamste stakeholders: het werkveld en de studenten. Als lid van het opleidingsteam wordt dit de leidraad voor alle taken die je binnen de opleiding zal opnemen.


Profiel

Howest competentieprofiel:

 • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.

 • Je bent openminded.

 • Je bent een teamplayer.

 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.

 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.

 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.

 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.

 • Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel

 • Je hebt kennis van het vakdomein van de opleiding.

 • Je hebt kennis van het werkveld.

 • Je beschikt over goede contact- en communicatievaardigheden.


Toelatingsvoorwaarden

 • Masterdiploma met affiniteit voor preventieve gezondheidszorg

 • C1-attest Engels is een pluspunt

 • Attest specifieke lerarenopleiding is een pluspunt.

 • Ervaring binnen hoger onderwijs en/of het werkveld van de opleiding is een meerwaarde.

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.


Salarisschaal

502 (lector)

Opmerkingen

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

 

Het selectiegesprek vindt plaats op woensdag 16 januari vanaf 15u op de campus Howest Centrum (Sint-Jorisstraat 71, Brugge).

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Evelyne Lagrou – opleidingscoördinator bachelor Toegepaste gezondheidswetenschappen
 evelyne.lagrou@howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Lien De Ketele
E-mail: lien.de.ketele@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 16/12/2018

Datum interview: 16/01/2019

Indiensttreding: 01/03/2019