2018/233/TI/OP OPB - Lector Toegepaste informatica
Betrekking
Functie:
Lector
Departement:
Howest opleidingen Brugge
Aanstelling:
Statutair
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
50%
Duur:
Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van 01/02/2019 tot en met 31/08/2019. De mogelijkheid bestaat dat een onderwijsactiviteit tijdens de avond en/of op zaterdag kan worden ingericht.
Verlenging en latere benoeming zijn mogelijk.
Details

Taakomschrijving

Je maakt deel uit van het team van de bacheloropleiding Toegepaste Informatica. Deze opleiding biedt drie keuzetrajecten aan: Computer & Cyber Crime Professional, Software & Systems Engineer en ICT Consultant. Ook zijn er afstandstrajecten Computer & Cyber Crime Professional en Blockchain Developer & Architect en een postgraduaat Data Protection Officer.
Jouw voornaamste taken zijn gepassioneerd interactief onderwijs verstrekken in het domein van de software engineering. Je bent bedreven in OO development, vooral Python en Java, Linux en Git.
Je hebt kennis over Smart devices, IoT en Devops.
Je bezit een stevige wiskundige basis die van pas komt bij bijvoorbeeld problem solving en cryptografie. Cursussen die tot de opdracht kunnen behoren zijn Software Development I en II, Smart Devices, IoT, Problem Solving en Cryptography. Ook cursussen van het afstandsonderwijs kunnen tot de opdracht behoren.
Het begeleiden en evalueren van projecten in het bijzonder in het domein van software engineering, stagebegeleiding en bachelorproeven behoren eveneens tot de opdracht.
Als domeinexpert verleen je medewerking bij op te starten en lopende onderzoeksprojecten en maatschappelijke dienstverlening. Je neemt desgevallend teamgebonden taken op.

Profiel

Howest competentieprofiel:
• Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
• Je bent openminded.
• Je bent een teamplayer.
• Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
• Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
• Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
• Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
• Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:
• Beschikken over goede didactische vaardigheden en affiniteit hebben met het detecteren van moeilijke materie en deze op een toegankelijke manier kunnen voorstellen.
• Je bent sterk in het snel eigen maken van specifieke technologieën.

Toelatingsvoorwaarden

• Master in de informatica of aanverwant
• C1 attest Engels of bereid om dit te behalen
Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be) toegevoegd te worden.

Salarisschaal

502 (lector)

Opmerkingen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Corneel Theben Tervile – opleidingscoördinator Toegepaste informatica
corneel.theben.tervile@howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Dominiek Van Den Bussche
E-mail: dominiek.van.den.bussche@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 2/01/2019

Datum interview: 14/01/2019

Indiensttreding: 01/02/2019