2019/290/TI/OP OPB - (praktijk)lector graduaat netwerkbeheer Brugge (100%)
Betrekking
Functie:
Lector
Departement:
Howest opleidingen Brugge
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van 01/09/2019 tot en met 31/08/2020.
De mogelijkheid bestaat dat een onderwijsactiviteit tijdens de avond en/of op zaterdag kan worden ingericht.

Verlenging/benoeming is mogelijk.
Details

Taakomschrijving

Howest, De Hogeschool West-Vlaanderen is een creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool met 6000 studenten en 800 medewerkers met campussen in Brugge en Kortrijk. Bij de start van het academiejaar 2019-20 worden voortaan ook graduaatsopleidingen ingericht. Het aanbod van de graduaatsopleidnigen wordt bovendien uitgebreid met een aantal nieuwe graduaatsopleidingen. De graduaatsopleiding Netwerkbeheer is een bestaande opleiding die verdergezet zal worden in de hogeschool.
Je bent lector binnen het team van de graduaatsopleiding Netwerkbeheer. Hierin vervul je volgende taken:
Samen met jouw collega’s geef je les in één of meerdere van volgende modules:
• System management (virtualisatie & cloud concepts, Linux, Windows, Databases)
• Network management (security, programmeren, netwerk API, netwerkautomatisatie,…)
• Datacommunicatie
Je begeleidt en coacht studenten tijdens modules “werkplekleren” (stages, projecten,…).
Je bouwt mee aan de uitrol van het nieuwe curriculum. Je bepaalt welk lesmateriaal gebruikt zal worden en ontwikkelt zelf lesmateriaal.
Je promoot je opleiding tijdens SID-in beurzen, infomomenten, externe evenementen,...
Je ondersteunt studenten tijdens contactmomenten (lesopdracht) en niet-contactmomenten (begeleiding op afstand, feedback geven op permanente evaluatie, …).
Je legt contacten met bedrijven en organisaties in het kader van modules ”werkplekleren”
Je rapporteert aan de curriculumcoördinator van het graduaat in het Netwerkbeheer en de graduaatscoördinator

Profiel

Howest competentieprofiel:
• Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
• Je bent openminded.
• Je bent een teamplayer.
• Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
• Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
• Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
• Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
• Je hebt een attitude van levenslang leren.
Functiespecifiek competentieprofiel:
• Je kent de graduaatsopleidingen en de doelgroepen van studenten.
• Je kan op een begrijpbare en praktijkgerichte manier les geven en studenten coachen.
• Je volgt evoluties binnen IT actief op en hebt een uitgebreide kennis binnen dit domein.

Toelatingsvoorwaarden

Bachelordiploma of masterdiploma in de IT (specialisatie netwerkbeheer)
• Een bekwaamheidsbewijs om les te geven (of de bereidheid om dit te behalen) is een pluspunt.
• C1 attest Engels of bereid om dit te behalen
Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be) toegevoegd te worden.

Salarisschaal

316 (praktijklector) of 502 (lector)

Opmerkingen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Randy Lamiere – graduaatscoördinator Howest
randy.lamiere@howest.be
Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Dominiek Van Den Bussche
E-mail: dominiek.van.den.bussche@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 31/05/2019

Datum interview: nog niet bepaald

Indiensttreding: 01/09/2019