2019/280/TI/OP OPB - (praktijk)lector graduaat IoT Brugge (50%)
Betrekking
Functie:
Lector
Departement:
Howest opleidingen Brugge
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
50%
Duur:
Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van 01/09/2019 tot en met 31/08/2020.
De mogelijkheid bestaat dat een onderwijsactiviteit tijdens de avond en/of op zaterdag kan worden ingericht.
Verlenging/benoeming is mogelijk.
Details

Taakomschrijving

Howest, De Hogeschool West-Vlaanderen is een creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool met 6000 studenten en 800 medewerkers met campussen in Brugge en Kortrijk. Bij de start van het academiejaar 2019-20 worden voortaan ook graduaatsopleidingen ingericht. Het aanbod van de graduaatsopleidnigen wordt bovendien uitgebreid met een aantal nieuwe graduaatsopleidingen, waaronder Internet of things.
Je bent lector binnen het team van de nieuwe graduaatsopleiding Internet of things:
Je geeft les in één of meerdere pijlers van de opleiding
• Elektriciteit, elektronica en automatisatie (technieken, bekabeling, regelgeving).
• Netwerken en IT (datacommunicatie en netwerktechnologie, cloudtechnologie)
• Internet of things (installeren en optimaliseren van geconnecteerde en intagrende systemen)
Je begeleidt en coacht studenten tijdens modules “werkplekleren” (stages, projecten,…).
Je bouwt mee aan de uitrol van het nieuwe curriculum. Je bepaalt welk lesmateriaal gebruikt zal worden en ontwikkelt zelf lesmateriaal.
Je promoot je opleiding tijdens SID-in beurzen, infomomenten, externe evenementen,...
Je ondersteunt studenten tijdens contactmomenten (lesopdracht) en niet-contactmomenten (begeleiding op afstand, feedback geven op permanente evaluatie, …).
Je legt contacten met bedrijven en organisaties in het kader van modules ”werkplekleren”
Je rapporteert aan de curriculumcoördinator van het graduaat in het Internet of Things en de graduaatscoördinator.


Profiel

Howest competentieprofiel:
• Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
• Je bent openminded.
• Je bent een teamplayer.
• Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
• Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
• Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
• Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
• Je hebt een attitude van levenslang leren.
Functiespecifiek competentieprofiel:
• Je kent de graduaatsopleidingen en de doelgroepen van studenten.
• Je kan op een begrijpbare en praktijkgerichte manier les geven en studenten coachen.
• Je volgt evoluties binnen Internet of Things actief op en je hebt een uitgebreide kennis binnen dit domein

Toelatingsvoorwaarden

• Je hebt een relevant bachelor- of masterdiploma binnen de sector van Internet of Things (bv. Elektronica, Toegepaste Informatica, Media & Communication Technology,…).
• Een bekwaamheidsbewijs om les te geven (of de bereidheid om dit te behalen) is een pluspunt.
• C1 attest Engels of bereid om dit te behalen

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be) toegevoegd te worden.

Salarisschaal

316 (praktijklector) of 502 (lector)

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector.

Opmerkingen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Randy Lamiere – graduaatscoördinator Howest
randy.lamiere@howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Dominiek Van Den Bussche
E-mail: dominiek.van.den.bussche@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 31/05/2019

Datum interview: nog niet bepaald

Indiensttreding: 01/09/2019