2019/321/IPO/PRM CON - Onderzoeksmedewerker IDC
Betrekking
Functie:
Projectmedewerker
Departement:
Howest opleidingen Kortrijk
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
100%
Duur:

Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van 01/08/2019 tot en met 31/12/2020. Verlenging is mogelijk.

Maximum 10 jaar relevante ervaring kan verrekend worden in de geldelijke anciënniteit.
Details

Taakomschrijving

Je wordt onderzoeksmedewerker aan Howest Industrial Design Center (IDC, Kortrijk), gelinkt aan de bacheloropleiding Industrieel Product Ontwerpen (IPO). IDC heeft verschillende onderzoekslijnen lopen. Binnen jouw functie ben je dan ook actief binnen verschillende onderzoeksprojecten. Het zwaartepunt komt te liggen op het Interreg project Hy4Dense. Daarnaast biedt je ondersteuning in het onderzoekstraject INNOWIZ en Erasmus+ project ACTEA. Je bent ook zelf ondernemend om nieuwe projecten te bedenken, uit te schrijven en op te starten.

Je bent verantwoordelijk voor het Interreg 2 Zeeën project Hy4Dense. Het project heeft als doelstelling het ontwikkelen van een innovatief hydro-teeltsysteem voor de teelt van dichte zaaigewassen. Hydroteelt biedt de mogelijkheid om kwalitatieve gewassen te produceren en de milieu-impact te verkleinen. Hy4Dense wil deze technologie uittesten op dicht ingezaaide gewassen en werkt hierbij samen met producenten en telers om de opname van deze techniek te verzekeren. Als Prototyping expert neem je een belangrijke rol in doorgeen het ontwerpproces. Startende met het opzetten van co-creatiesessies tussen de stakeholders. Gevolgd door een fase van prototyping en testen. Om te eindigen met een design van de basisinfrastructuur voor verdere ontwikkeling.

Je bent ook actief in de onderzoeksgroep INNOWIZ  Dit staat voor innovation wizard, en levert diensten aan (hoger) onderwijs en maakindustrie. Als Expert design thinking neem je initiatief in toegepast onderzoek en dienstverlening met focus op de maakindustrie. Je faciliteert brainstormsessies, innovatieworkshops en -opleidingen op maat van de noden uit het lokaal én internationaal werkveld.

Je biedt daarnaast ook ondersteuning waar nodig in het Erasmus+ project ACTEA wat staat voor ‘Applied Curricula in Technology for East Africa’. Het project heeft als doel de noden in engineering te analyseren, cursus-materiaal aan te maken en technologie labo’s en gespecialiseerde training voor onderwijzend persooneel op te zetten.

Profiel

Vereist diploma en kennis:

Je beschikt over een masterdiploma met een inhoudelijke link met de functieomschrijving.

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be) toegevoegd te worden.

Howest competentieprofiel:

· Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.

· Je bent openminded.

· Je bent een teamplayer.

· Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.

· Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.

· Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.

· Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.

· Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:

· Je houdt van projectwerk met uitdaging, het oplossen van open vraagstukken.

· Je kan met verschillende experten omgaan en samen met hen een co-creatie proces doorlopen.

· Je kan oplossingen grafisch voorstellen, tastbaar maken en implementeren.

· Je kan op een enthousiaste manier professionals bijstaan in hun innovatieproces en prototyping noden, en hen de knepen van het vak bijbrengen op een hands-on manier.

· Je kan een project uitdenken, opstarten en opvolgen als projectleider.

· Je kan jouw visie op innovatie en prototyping enten op de visie binnen IDC en deze verder uitpuren.

· Je communiceert vlot met het onderzoeksteam, docenten, studenten op IDC en met het werkveld


Toelatingsvoorwaarden

Je beschikt over een masterdiploma met een inhoudelijke link met de functieomschrijving.
Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.
Minimum 2 jaar ervaring in design thinking, prototyping en project management in de creatieve (maak)sector.


Salarisschaal

587 (A21)


Opmerkingen

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

 

Het selectiegesprek vindt plaats op maandag 24 juni vanaf 17u, op volgende locatie: Industrial Design Center, Marksesteenweg 58, 8500 Kortrijk.

 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Inge Defour – Project manager Industrial Design Center
inge.defour@howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be

Informatie betreffende selectieprocedure
Lien De Ketele
E-mail: lien.de.ketele@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 2/06/2019

Datum interview: 24/06/2019

Indiensttreding: 01/08/2019