2020/531/MCT/OP OPB - Lector Graduaat IOT
Betrekking
Functie:
Praktijklector
Soort vacature:
Externe vacature
Departement:
Howest opleidingen Kortrijk
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100 %
Duur:

Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van zodra als mogelijk tot en met 31/08/2021. Verlenging/benoeming is mogelijk.

De mogelijkheid bestaat dat een onderwijsactiviteit tijdens de avond en/of op zaterdag kan worden ingericht.

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector.

Het feitelijke tewerkstellingspercentage kan nog in onderling overleg worden vastgelegd.

Details

Taakomschrijving

Howest, dé Hogeschool West-Vlaanderen is een creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool met 8000 studenten en 800 medewerkers met campussen in Brugge, Kortrijk en Oudenaarde.


Voor de graduaatsopleiding Internet of Things zoekt het team een lector die volgende taken vervult:


Je geeft les in één of meerdere pijlers van de opleiding


·         Elektriciteit, elektronica en automatisatie (technieken, bekabeling, regelgeving).


·         Netwerken en IT (datacommunicatie en netwerktechnologie, cloudtechnologie)


·         Internet of things (installeren en optimaliseren van geconnecteerde en intagrende systemen)


Je begeleidt en coacht studenten tijdens modules “werkplekleren” (stages, projecten,…).


Je bouwt mee aan de uitrol van het nieuwe curriculum. Je bepaalt welk lesmateriaal gebruikt zal worden en ontwikkelt zelf lesmateriaal.


Je promoot je opleiding tijdens SID-in beurzen, infomomenten, externe evenementen,...


Profiel

Howest competentieprofiel:


·         Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.


·         Je bent openminded.


·         Je bent een teamplayer.


·         Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.


·         Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.


·         Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.


·         Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.


·         Je hebt een attitude van levenslang leren.


Functiespecifiek competentieprofiel:


·         Je kent de graduaatsopleidingen en de doelgroepen van studenten.


·         Je kan op een begrijpbare en praktijkgerichte manier les geven en studenten coachen.


·         Je volgt evoluties binnen Internet of Things actief op en hebt een uitgebreide kennis binnen dit domein.


Toelatingsvoorwaarden


  • Je hebt een relevant bachelor- of masterdiploma binnen de sector van Internet of Things (bv. Elektronica, Toegepaste Informatica, Media & Communication Technology,…).

  • Een bekwaamheidsbewijs om les te geven (of de bereidheid om dit te behalen) is een pluspunt.

  • Je hebt een C1 attest Engels of bereid om dit te behalen

  • Ervaring binnen de IoT-sector is een pluspunt!


Salarisschaal

316 (praktijklector) of 502 (lector)

Opmerkingen

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be 

Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.


Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief.

Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Frederik Berthier – Coördinator IOT
Frederik.Berthier@howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en financiën
luc.verhalle@howest.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Lien De Ketele
E-mail: lien.de.ketele@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 27/09/2020

Datum interview: nog niet bepaald

Indiensttreding: van zodra als mogelijk