2021/618/TA/PRM CON - Onderzoeker circulair bouwen
Betrekking
Functie:
Onderzoeksmedewerker
Soort vacature:
Externe vacature
Departement:
Howest opleidingen Brugge
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
50%
Duur:

Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van 01/09/2021 tot en met 31/08/2022.
Verlenging is mogelijk.

Details

Taakomschrijving

In het kader van een specifiek onderzoeksproject wordt binnen de opleiding Toegepaste architectuur een onderzoeker gezocht met ervaring en inzicht in circulair bouwen en ontwerpen van workflows binnen het bouwproces. De opdracht van deze onderzoeker wordt uitgebreid met algemene onderzoekstaken (projectsubsidie-aanvragen en studentenbegeleiding) vanuit de onderzoekscluster Toegepaste Architectuur. 


Onder leiding van de onderzoekscoördinator analyseer je het huidige bouwproces en de ontwerpworkflow van een aanbestedende overheid en geef je advies om deze workflow bij te sturen in functie van een zo circulair mogelijke aanbesteding en uitvoering. Dit advies probeer je op te schalen richting algemene werkmethodiek voor ‘nieuw’ elk circulair ontwerp en uitvoering.  


Daarbij kijk je verder dan de ontwerpfase en overschouw je een volledig projectproces vanuit alle mogelijke invalshoeken: bouwtechnisch, informatiestromen en -beheer, wetgeving, personeel, organisatie… Steeds met de doelstelling een maximale circulariteit te kunnen genereren en te initiëren tijdens de ontwerpfase. 


De onderzoeker begeleidt eveneens studenten inhoudelijk bij hun bachelorproef, in het kader van lopend of potentieel onderzoek.


Profiel

Howest competentieprofiel:


·       Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.


·       Je bent openminded.


·       Je bent een teamplayer.


·       Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.


·       Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.


·       Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.


·       Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.


·       Je hebt een attitude van levenslang leren.


Functiespecifiek competentieprofiel:


·       Je hebt ervaring en inzicht in circulair bouwen


·       Je hebt ervaring en inzicht in de workflows en actoren binnen het traditionele en circulaire bouwproces. 


·       Je hebt een grote Interesse in procesmanagement van bouwprojecten


·       Je kan autonoom werken en je beschikt over de nodige vaardigheden op vlak van plannen en organiseren.


Toelatingsvoorwaarden

Bachelor in de bouwkunde of architectuur of Master in de bouwkunde, architectuur of ingenieur – architect.


Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.


Salarisschaal

594 (B31 bachelor) - 587 (A21 master)Maximum 10 jaar relevante ervaring kan verrekend worden in de geldelijke anciënniteit.

Opmerkingen

 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Hannelore Goens – Lector Toegepaste architectuur
hannelore.goens@howest.be
Pieter Vandewalle – onderzoekscoördinator Toegepaste architectuur
Pieter.vandewalle@howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Dominiek Van Den Bussche
E-mail: dominiek.van.den.bussche@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 30/03/2021

Datum interview: nog niet bepaald

Indiensttreding: 01/09/2021