2021/624/TP/PRM CON - Onderzoeksmedewerker innovatief coachen
Betrekking
Functie:
Onderzoeksmedewerker
Soort vacature:
Externe vacature
Departement:
Howest opleidingen Brugge
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
50% met mogelijke uitbreiding tot 80%
Duur:

Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van 01/06/2021 tot en met 31/05/2023. Verlenging is mogelijk.

Maximum 8 jaar relevante ervaring kan verrekend worden in de geldelijke anciënniteit.

Details

Taakomschrijving
De opleiding bachelor Toegepaste Psychologie (TP) werft een medewerker aan ter versterking van de onderzoekslijnen “preventieve gezondheidszorg” en “e-health”.


De onderzoeksmedewerker start op het onderzoeksproject SleepCoach met als doelstelling het duurzaam motiveren van volwassenen tot een gezonde slaaphygiëne via individuele coachingstrajecten.De opdracht bestaat uit de opbouw van een wetenschappelijk onderzocht en onderbouwd coachingstraject en dat doe je in samenwerking met de onderzoeksmedewerker van de opleiding Toegepaste Gezondheidswetenschappen, alsook de relevante stakeholders.


Concrete taken:


- Je werkt mee aan praktijkgericht onderzoek en zet sterk in op valorisatie.


- Je houdt rekening met technische innovaties en analyseert de meerwaarde ervan.


- Je verkent en initieert nieuwe (onderwijs/onderzoeks-)projecten in het domein E-Health en preventieve gezondheidszorg.


- Je maakt deel uit van het opleidingsteam TP en begeleidt studenten inhoudelijk bij hun bachelorproef of projectwerk.Profiel

Howest competentieprofiel:


·        Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.


·        Je bent openminded.


·        Je bent een teamplayer.


·        Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.


·        Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.


·        Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.


·        Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.


·        Je hebt een attitude van levenslang leren.


Functiespecifiek competentieprofiel:


·        Je bent vaardig in praktijkgericht onderzoek en kan je vlot inwerken in (nieuwe) onderwerpen.


·        Je hebt ervaring in de geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen en met preventief counselen of coachen in het bijzonder.


·        Je bent mediawijs en hebt affeniteit met digitale tools (apps, chatrooms, beeldbellen, enz.).


·        Je bent in staat technische innovaties op een begrijpbare manier uit te leggen aan collega’s, studenten en hulpverleners.


·        Je enthousiasmeert het opleidingsteam tot verdere innovatie en stimuleert ondernemerschap bij studenten.


·        Je kan autonoom werken en je werk plannen en organiseren.


·        Je bent taalvaardig en vaardig in het Engels.


Toelatingsvoorwaarden

Master diploma in menswetenschappen (psychologie, pedagogie, gezondheidsvoorlichting, sociologie) of een bachelorsdiploma in een menswetenschappelijke richting mét relevante ervaring.


Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.


Ervaring met onderzoek en projectmatig werken zijn een vereiste. Expertise rond slaap en coaching is een troef.

Salarisschaal

587 (A21 Master) / 594 (B31 Bachelor)

Opmerkingen

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be  en dit ten laatste op 28/02/2021. Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.


Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.


Het selectiegesprek vindt plaats op 26/03/2021 (namiddag) of 29/03/2021 (voormiddag), op volgende locatie: Campus Brugge Centrum, Sint Jorisstraat Brugge

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Elia Wyverkens – onderzoekscoördinator Toegepaste Psychologie elia.wyverkens@howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Lien De Ketele
E-mail: lien.de.ketele@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 28/02/2021

Datum interview: 26/03/2021

Indiensttreding: 01/06/2021