2022/950/BM/PRM CON - Onderzoeksmedewerker Business en nieuwe technologie├źn
Over ons

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.
Betrekking
Functie:
Projectmedewerker
Departement:
Howest opleidingen Brugge
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100 %
Duur:

Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van 1 jaar, startdatum van zodra als mogelijk.
Verlenging is mogelijk.

Maximum 10 jaar relevante ervaring kan verrekend worden in de geldelijke anciënniteit.
Details

Taakomschrijving

Deze boeiende functie bestaat uit volgende resultaatsgebieden:


1.       Je volgt projecten op


·        Je kan zelfstandig werken (vb. analyse van business modellen, literatuurstudie,…)


·        Je kan duidelijk en stipt rapporteren


·        Je hebt een gestructureerde aanpak, met oog op de te realiseren mijlpalen en deadlines


·        Je houdt inzichten gestructureerd bij en deelt de gevonden en ontwikkelde data met collega’s


·        Je werkt samen met interne partners (collega’s) en externe partners (bedrijven, medewerkers van Vlaio, andere hogescholen,…)


 


2.       Je voert onderzoek binnen het Tetra-project “Innovatieve businessmodellen in de Metaverse voor de KMO”.


·        Je staat vooral stil bij de (potentiële) impact van de Metaverse op innovatieve businessmodellen. Je hebt kennis van functionele analyse (bpmn, requirementes, business model omschrijven,…) en kan dit toepassen op businessmodellen.


·        Je begrijpt hoe bedrijven werken, en hoe de werking zich vertaalt in een businessmodel. Je hebt inzicht hoe veranderings- en transformatietrajecten een impact hebben op het businessmodel van een bedrijf.


·        Je kan een project van brainstorm tot implementatie begeleiden op basis van modellen (vb. Business Canvas Model)


·        Je hoeft geen programmeur of IT’er te zijn. Wel kan je samenwerken met IT’ers die de functionele analyse op hun beurt vertalen naar IT-oplossingen. Hiervoor geef je de nodige input om dit op een efficiënte manier te doen.


·        Je hebt een passie van nieuwe technologieën (vb. Metaverse, web3, FinTech, XR,…).


 


3.       Je doet aan dienstverlening voor bedrijven


·        Je organiseert workshops met en voor bedrijven om opportuniteiten van digitalisering en de bedrijfsvoering met elkaar te matchen.


·        Je tekent een blauwdruk uit (samen met een collega IT’er) om deze opportuniteiten te vertalen naar een digitaliseringstraject.


·        Je kan een prognose van de impact op kosten en opbrengsten in kaart brengen


·        Je kan een adviesrapport met een blauwdruk van actieplan opmaken voor de klant


Profiel

Howest competentieprofiel:


·        Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.


·        Je bent openminded.


·        Je bent een teamplayer.


·        Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.


·        Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.


·        Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.


·        Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.


·        Je hebt een attitude van levenslang leren.


Functiespecifiek competentieprofiel:


·        Projectmatig kunnen werken


·        Vlot kunnen rapporteren


·        Kennis en grote interesse in Metaverse


Kennis en grote interesse in businessmodellen

Toelatingsvoorwaarden

·        Bachelor- of masterdiploma in een bedrijfsgerichte opleiding en een focus op IT (via bijscholing en/of sterke interesse).


·        Je bezit goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels.


·        Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.


Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.


Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.


Een projectmedewerker/onderzoeker werkt in een multidisciplinair team aan één of meerdere innovatieve onderzoeksprojecten.

Je krijgt de tijd om je in te werken en sterk te verdiepen in nieuwe technologiën die gebruikt worden bij de digitale transformatie van bedrijven en organisaties.

Het bijwonen van gespecialiseerde seminaries in binnen- en buitenland, he volgen van gespecialiseerde opleidingen, het gebruik van de nieuwste tools en platformen en de contacten met andere academische specialisten zijn voorbeelden van hoe we de verdieping helpen realiseren. Intensief contact met het bedrijfsleven is verrijkend en zorgt voor een netwerk dat een meerwaarde biedt jouw verdere carrière van onderzoeker.

Het praktijkgericht onderzoek leid je tenslotte tot valorisatie van de opgebouwde kennis en laat jou toe om als onderzoeker impact te creëren waar je fier op kan zijn.

Opmerkingen

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be  en dit ten laatste op 02/10/2022 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.


Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.


 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Randy Lamiere – opleidingsmanager cluster Bedrijf en organisatie
randy.lamiere@howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Lien De Ketele
E-mail: lien.de.ketele@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 2/10/2022

Datum interview: eerste week oktober

Indiensttreding: van zodra als mogelijk