2022/959/TP/PRM CON - Projectmedewerker Werkgeluk
Over ons

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.
Betrekking
Functie:
Projectmedewerker
Departement:
Howest opleidingen Brugge
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
50 %
Duur:

Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van 01/11/2022 tot en met 31/10/2024.

Verlenging is mogelijk.

Maximum 10 jaar relevante ervaring kan verrekend worden in de geldelijke anciënniteit.


Details

Taakomschrijving
De opleiding bachelor Toegepaste Psychologie (TP) werft een projectmedewerker aan ter versterking van de nieuwe onderzoekslijn “Sterk Werk” met aandacht voor werkgeluk en welzijnsbevordering op het werk. De focus ligt op toegepast onderzoek, waarbij concreet wordt ingespeeld op noden uit de praktijk.


De projectmedewerker start op het project ‘werkgeluk bij startende onderwijsprofessionals secundair onderwijs’ met als leidmotief leerkrachten gelukkig aan boord te houden. Het project vertrekt vanuit positieve insteek, met focus op competentie-ontwikkeling en maximale ondersteuning vanuit de schoolomgeving. We plannen hierbij een professionaliseringsaanbodop maat uit te werken.


Je werkt in nauwe samenwerking met andere interne projectmedewerkers en stakeholders en komt geregeld in contact met externe partners met expertise in het domein. Ook laat je jou begeleiden door richtlijnen op vlak van communicatiestrategie, technologie en didactiek in het bereiken van de gewenste doelgroep. Gedurende het project houd je de band met de onderwijssector nauw aan en werk je mee aan de ontwikkeling van content, tools en materialen die startende onderwijsprofessionals en scholen sensibiliseert en begeleidt in het realiseren van een gelukkige schoolloopbaan.


Ben je mensgericht, analytisch en wil je graag mee het verschil maken? Dan is deze vacature mogelijks iets voor jou!


Je komt terecht in een klein en gedreven team van projectmedewerkers binnen een hogeschool die kiest voor creativiteit en wendbaarheid, met de centrale missie mensen en de samenleving te versterken.


Concrete taken:


Je werkt mee aan toegepast / praktijkgericht onderzoek; je ontwikkelt een professionaliseringsaanbod op maat, volgens de principes van positieve psychologie, gebaseerd op aanbevelingen uit de literatuur en de behoeften van de doelgroep.


Je maakt deel uit van het opleidingsteam Toegepaste Psychologie en ondersteunt waar nodig ook bij onderwijstaken of het geven van hoorcolleges of workshops die aansluiten bij het project.


Je denkt mee na over vervolgfinanciering en de aanvraag van nieuwe projecten onder de onderzoekslijn “Sterk Werk”, welzijnsbevordering op het werk.


 


 


 

Profiel

Howest competentieprofiel:


·        Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.


·        Je bent openminded.


·        Je bent een teamplayer.


·        Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.


·        Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.


·        Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.


·        Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.


·        Je hebt een attitude van levenslang leren.


Functiespecifiek competentieprofiel:


·        Je bent nieuwsgierig en kan je vlot inwerken in (nieuwe) onderwerpen vanuit een kritische analytische invalshoek.


·        Je bent mediawijs, hebt een vlotte pen en interesse in wetenschapscommunicatie.


·        Je bent service-gericht, hebt goede presentatie – en trainingsvaardigheden om het dienstverleningsaanbod in praktijk te brengen, via workshops of opleidingen.


·        Je bent ondernemend en werkt graag mee aan de verdere uitbouw van nieuwe ideeën; ontwikkeling van tools en materialen.  


·        Je kan autonoom werken, houdt van de vrijheid om zelf werk vorm te geven, volgens persoonlijke eigenheid en de missie van Howest.  


·        Je investeert in een sterk netwerk en je bent samenwerkingsgericht.


Toelatingsvoorwaarden

Masterdiploma in de menswetenschappen (psychologie, pedagogie, gezondheidsbevordering, sociologie) of een bachelorsdiploma in een menswetenschappelijke richting mét relevante werkervaring.


Je bezit goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels.


Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.
Bij voorkeur heb je al enige jaren werkervaring achter de rug met kennis van projectmanagement en de valorisatie van projectresultaten.


Affiniteit met de onderwijspraktijk en het onderwijslandschap is een belangrijke troef.


Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.


Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.
Opmerkingen

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be  en dit ten laatste op 29/09/2022 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.


Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.


 


Het selectiegesprek vindt plaats op woensdag 5/10/22 in onze campus Brugge, Rijselstraat 5.Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Voor inhoudelijke info of info over de selectieprocedure kun je terecht bij:
Tine Langedock – Opleidingsmanager Sociaal Agogisch Werk -tine.langedock@howest.be

of

Elia Wyverkens – docent Toegepaste Psychologie & onderzoekscoördinator Sociaal Agogisch Werk – elia.wyverkens@howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be


Informatie betreffende selectieprocedure
Lien De Ketele
E-mail: lien.de.ketele@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 29/09/2022

Datum interview: 05/10/2022

Indiensttreding: van zodra als mogelijk