2022/960/TP/OP CON - (praktijk)lector Toegepaste Psychologie
Over ons

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.
Betrekking
Functie:
Lector
Departement:
Howest opleidingen Brugge
Aanstelling:
Ad-interim
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
30 %
Duur:
Je wordt aangeworven in contractueel dienstverband voor bepaalde duur van 07/11/2022 tot en met 31/08/2023.   
 
De mogelijkheid bestaat dat een onderwijsactiviteit tijdens de avond en/of op zaterdag kan worden ingericht.  
 
Verlenging is mogelijk. 
 
De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector.
Details

Taakomschrijving

Je maakt deel uit van het opleidingsteam van de opleiding Bachelor Toegepaste Psychologie.

Samen met collega’s sta je in voor volgende opleidingsonderdelen:  
• Positieve Psychologie: werkcolleges  

• Professioneel Handelen 2: studie- en opvoedingsondersteuning aan huis 

 

Je begeleidt ook studenten tijdens hun stage en neemt de evaluatie van een aantal projectportfolio’s en bachelorproeven voor je rekening.  

 

Je rapporteert aan de opleidingscoördinator en het team van Toegepaste Psychologie.  
Je komt terecht in een dynamisch team en in een organisatie waar ruimte is voor initiatief en professionele groei.Profiel


Howest competentieprofiel: 


 • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op. 
 • Je bent openminded.  
 • Je bent een teamplayer. 
 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie. 
 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement. 
 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest. 
 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest. 
 • Je hebt een attitude van levenslang leren. 


Functiespecifiek competentieprofiel 


 • Je bent bereid om je in te werken in de verschillende tools voor online lesgeven.  
 • Je kan je vlot inwerken in (nieuwe) onderwerpen.  
 • Je bent in staat om abstracte begrippen op een begrijpbare manier aan studenten uit te leggen.  
 • Je bent gebeten door praktijkgericht onderwijs en wil je er verder in verdiepen.  
 • Je bent flexibel.  
 • Je kan zelfstandig werken maar bent tevens een sterke samenspeler en netwerker. 

Toelatingsvoorwaarden
 • Je behaalde een master in de Psychologische of Pedagogische Wetenschappen of een bachelordiploma Toegepaste Psychologie 
 • Een aanvullende lerarenopleiding is een pluspunt. 
 • Je bezit goede mondelinge en schriftelijke  communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels 
 • C1 attest Engels of bereid om dit te behalen 


Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be toegevoegd te worden.Je hebt bij voorkeur al enige ervaring in het doceren aan grote en kleine groepen studenten en in het begeleiden van studenten bij practica, stages en bachelorproef.
 Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. 

Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers volgende voordelen aan: 


 • Personeelsleden met een tewerkstellingspct. van minstens 70% krijgen een laptop ter beschikking. Daarnaast is voor alle medewerkers een pool van laptops ter beschikking voor gebruik op de campus. 
 • Uitgebreide vormingsmogelijkheden. 
 • Mogelijkheid tot het opdoen van internationale ervaringen. 
 • Mogelijkheid tot telewerken. 
 • Loopbaanbegeleiding en coaching. 
 • woon-werkverkeer met het openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald. Wie met de fiets komt, kan rekenen op een fietsvergoeding.  
 • Maandelijkse vergoeding voor privé-internetverbinding. 
 • Blue bikes en cambio wagens zijn ter beschikking voor dienstverplaatsingen. 
 • Aanbod van maaltijden aan democratische prijzen. 
 • Netwerkmomenten verspreid over het ganse jaar. 
 • Culturele, toeristische en shopping-voordelen met de lerarenkaart. 

Opmerkingen

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be  en dit ten laatste op 29/09/2022 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek. 
 
Het selectiegesprek vindt plaats op 5/10/22 op de campus te Brugge, Rijselstraat 5. 


Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij: 
Tine Langedock – opleidingsmanager Sociaal Agogisch Werk 
tine.langedock@howest.be 

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij: 
Luc Verhalle – directeur personeel en HR 
luc.verhalle@howest.be 

 
Informatie betreffende selectieprocedure
Lien De Ketele
E-mail: lien.de.ketele@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 29/09/2022

Datum interview: 05/10/2022

Indiensttreding: 07/11/2022