2022/963/ENM/ATP CON - Energiemanager
Over ons

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.
Betrekking
Functie:
Projectmedewerker
Departement:
Howest Brugge en Kortrijk
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100 %
Duur:

Je wordt aangeworven in een contract voor onbepaalde duur van zodra als mogelijk.

Verlenging, omzetting naar statutair ambt en benoeming zijn mogelijk mits positieve evaluatie.

 De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector.

Details

Taakomschrijving

Als Energiemanager ben je verantwoordelijk voor het energiebeheer van de Howest sites in Brugge & Kortrijk. Howest heeft een duidelijke strategische visie inzake energie. We zoeken een energiemanager die de HOWEST strategie vertaalt in een energieplan en dit ook in de praktijk kan realiseren.


Je taken zijn:


        Opstellen van het jaarlijks energieplan met concrete doelstellingen en realistische Key Performance Indicators (KPI’s) op basis van de HOWEST strategie en in samenspraak met de Energiestuurgroep.


        Opmaken en realiseren van een coherent meteringplan.


        Bepalen en realiseren van de optimale energiemix voor de sites.


        Verdere uitbouw van ons efficiënt energiedashboard, voor alle Howest infrastructuur.


        Analyse van de energiedata en voorstellen voor preventieve en corrigerende acties.


        Beleidsvoorbereidend werk bij de energie-aankopen.


        Initiëren, uitschrijven en aansturen van energieprojecten.


        Deelnemen aan en voorstellen formuleren voor de Energiestuurgroep.


        Uitdragen van de energievisie van HOWEST naar studenten, collega’s en stakeholders.
Je wordt in deze uitdaging ondersteund door collega’s uit de opleiding Energiemanagement en collega’s uit de directie Gebouwen en Facilitair Beheer.

Profiel

Howest competentieprofiel:


·        Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.


·        Je bent openminded.


·        Je bent een teamplayer.


·        Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.


·        Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.


·        Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.


·        Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.


·        Je hebt een attitude van levenslang leren.


Functiespecifiek competentieprofiel


·        Je neemt verantwoordelijkheid voor je werk.


·        Je beschikt over een ondernemende spirit.


·        Je demonstreert projectmanagement vaardigheden en hebt het vermogen om deadlines te halen.


·        Je hebt kennis en affiniteit met gebouwtechniek en bouwfysica.


·        Je positieve houding helpt je om problemen als kansen te zien en oplossingen te vinden.


·        Je hebt ervaring met dashboards en data-analyse.


·        Je voelt je prettig bij het co-werken en afstemmen met collega’s en externe stakeholders.


·        Je hebt een integrale kijk op energie en energiemanagement


·        Je steekt graag de handen uit de mouwen om bestaande of nieuwe installaties energetisch te optimaliseren.


Toelatingsvoorwaarden

Vereist diploma en kennis


·        Je bezit een masterdiploma Industriële Wetenschappen of een bachelordiploma Energiemanagement.


·        Je bezit goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels.


·        Kennis en ervaring omtrent regeltechnische gebouwsystemen is een pluspunt.


·        Kennis van waterbeheer in de gebouwde omgeving is een pluspunt.

 

·        Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.Je hebt bij voorkeur al werkervaring als energiemanager in een gelijkaardige functie.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit.


Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers volgende voordelen aan:


·        Personeelsleden met een tewerkstellingspct. van minstens 70% krijgen een laptop ter beschikking. Daarnaast is voor alle medewerkers een pool van laptops ter beschikking voor gebruik op de campus.


·        Uitgebreide vormingsmogelijkheden.


·        Mogelijkheid tot het opdoen van internationale ervaringen.


·        Mogelijkheid tot telewerken.


·        Loopbaanbegeleiding en coaching.


·        woon-werkverkeer met het openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald. Wie met de fiets komt, kan rekenen op een fietsvergoeding. 


·        Maandelijkse vergoeding voor privé-internetverbinding.


·        Blue bikes en cambio wagens zijn ter beschikking voor dienstverplaatsingen.


·        Aanbod van maaltijden aan democratische prijzen.


·        Netwerkmomenten verspreid over het ganse jaar.


Culturele, toeristische en shopping-voordelen met de lerarenkaart.

Opmerkingen

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be  en dit ten laatste op 09/10/2022 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.


Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.


Het selectiegesprek vindt plaats op maandag 17 oktober vanaf 18u op onze Howest campus Algemene Diensten, Marksesteenweg 58, 8500 Kortrijk.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Jurgen Van Ryckeghem – onderzoekscoördinator Energiemanagement
Jurgen.Van.Ryckeghem@Howest.be

Johan.Van.Sieleghem – hoofd Technische Dienst Howest
Johan.Van.Sieleghem@Howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be

Informatie betreffende selectieprocedure
Lien De Ketele
E-mail: lien.de.ketele@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 9/10/2022

Datum interview: 17/10/2022

Indiensttreding: van zodra als mogelijk