2022/993/DAE/OP OPB - (praktijk)lector programming
Over ons

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.
Betrekking
Functie:
Lector
Departement:
Howest opleidingen Kortrijk
Aanstelling:
Ad-interim
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
Je wordt ad interim aangeworven voor bepaalde duur van zodra als mogelijk tot en met 31/12/2023. Verlenging is mogelijk.
De mogelijkheid bestaat dat een onderwijsactiviteit tijdens de avond en/of op zaterdag kan worden ingericht.


De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector. 
 
Details

Taakomschrijving

Het Digital Arts & Entertainment (DAE) curriculum hoort bij de besten ter wereld op het gebied van games & VFX opleiding. Binnen DAE leiden we Technical Artists (TA) op die de brug tussen het artistieke en technische kunnen slaan. We hebben momenteel 6 afstudeerrichtingen die zowat alle aspect van game & vfx productie afdekken: 3D Production & VFX, Game Graphics Product, Game Development, Sound Design, 3D Animation en Independent Game Production. 

Door de groei van het aantal studenten zijn we voor ons team op zoek naar een docent programmeren en interactive sound production. Meer info over het curriculum kan je vinden op: https://www.digitalartsandentertainment.be.

Als een ervaren software developer, leer je de eerste jaars studenten de basis programmeervaardigheden aan die ze nodig hebben als technical artist en geef je hen een introductie m.b.t. interactive sound production.

Andere cursussen waarvoor je ingeschakeld wordt hangen af van je ervaring en vaardigheden in game development .

 

Profiel

Howest competentieprofiel:

• Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.

• Je bent openminded. 

• Je bent een teamplayer.

• Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.

• Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.

• Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.

• Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.

• Je hebt een attitude van levenslang leren.Functiespecifiek competentieprofiel:


• Een brede ervaring in het programmeren van games of programmereren in het algemeen, hierbij nemen we ervaring in volgende programmeertalen in overweging: C#, Python, Java of C++.

• Interesse of ervaring in procedural 3D.

• Een student gerichte focus.

• Bereid om didactische bijscholing te volgen indien nodig.

• Bereid om een C1 certificaat Engles te behalen.Additional experience in the following topics is a plus


• Kennis van of ervaring in node gebaseerde script talen zoals Blueprints in Unreal of Houdini.

• Professionale and relevante werkervaring in the game of VFX industrie.

• Ervaring in lesgeven.

Toelatingsvoorwaarden

Vereist diploma en kennis: • Diploma bachelor of master en kennis van game development

• Je bezit goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels.

• C1 attest Engels of bereid om dit te behalenIndien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.


 

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers volgende voordelen aan:


• Personeelsleden met een tewerkstellingspct. van minstens 70% krijgen een laptop ter beschikking. Daarnaast is voor alle medewerkers een pool van laptops ter beschikking voor gebruik op de campus.

• Uitgebreide vormingsmogelijkheden.

• Mogelijkheid tot het opdoen van internationale ervaringen.

• Mogelijkheid tot telewerken.

• Loopbaanbegeleiding en coaching.

• woon-werkverkeer met het openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald. Wie met de fiets komt, kan rekenen op een fietsvergoeding. 

• Maandelijkse vergoeding voor privé-internetverbinding.

• Blue bikes en cambio wagens zijn ter beschikking voor dienstverplaatsingen.

• Aanbod van maaltijden aan democratische prijzen.

• Netwerkmomenten verspreid over het ganse jaar.

• Culturele, toeristische en shopping-voordelen met de lerarenkaart.

 

Opmerkingen 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Rik Leenknegt – opleidingsmanager Cluster DAE
rik.leenknegt@howest.be


Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Dominiek Van Den Bussche
E-mail: dominiek.van.den.bussche@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 29/01/2023

Datum interview: nog niet bepaald

Indiensttreding: van zodra als mogelijk