2023/1024/TI/OP OPB - (Praktijk)lector Toegepaste informatica
Over ons

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.
Betrekking
Functie:
Lector
Departement:
Howest opleidingen Brugge
Aanstelling:
Statutair
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van 01/03/2023 tot en met 31/08/2023. 
De mogelijkheid bestaat dat een onderwijsactiviteit tijdens de avond en/of op zaterdag kan worden ingericht..


Verlenging/benoeming is mogelijk. Door de groei en de continue vraag naar kwaliteitsvolle onderzoeks- en onderwijsmedewerkers is de kans op verlenging en instap in een overeenkomst van onbepaalde duur reëel.
De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector. 
 
Details

Taakomschrijving

Je gaat aan de slag als (praktijk)lector binnen de opleiding Bachelor Toegepaste Informatica. Je geeft lessen kwaliteitvol vorm en brengt je kennis en vaardigheden gestructureerd over, je coacht de studenten bij projectwerk en/of begeleidt bachelorproeven en stages. 

Je bent ook inzetbaar binnen de andere clusteropleidingingen: Graduaat Systeem- en Netwerkbeheer en Graduaat Programmeren. 

 

Profiel

Howest competentieprofiel:

• Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.

• Je bent openminded. 

• Je bent een teamplayer.

• Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.

• Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.

• Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.

• Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.

• Je hebt een attitude van levenslang leren.Functiespecifiek competentieprofiel:


• Je bent een professionele IT’er, all-round inzetbaar of met een specifieke passie voor een of meerdere vakgebieden:

o Softwaredevelopment

o Artificiële Intelligentie

o Cybersecurity

• Je kan vlot overweg met CI (/CD): git, GitHub/GitLab en Unit Testing.

 

Toelatingsvoorwaarden

Vereist diploma en kennis: 

• Diploma bachelor of master

• Je bezit goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels.

• C1 attest Engels of bereid om dit te behalen

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.

 

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers volgende voordelen aan:


• Personeelsleden met een tewerkstellingspct. van minstens 70% krijgen een laptop ter beschikking. Daarnaast is voor alle medewerkers een pool van laptops ter beschikking voor gebruik op de campus.

• Uitgebreide vormingsmogelijkheden.

• Mogelijkheid tot het opdoen van internationale ervaringen.

• Mogelijkheid tot telewerken.

• Loopbaanbegeleiding en coaching.

• woon-werkverkeer met het openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald. Wie met de fiets komt, kan rekenen op een fietsvergoeding. 

• Maandelijkse vergoeding voor privé-internetverbinding.

• Blue bikes en cambio wagens zijn ter beschikking voor dienstverplaatsingen.

• Aanbod van maaltijden aan democratische prijzen.

• Netwerkmomenten verspreid over het ganse jaar.

• Culturele, toeristische en shopping-voordelen met de lerarenkaart

 

Opmerkingen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
William Schokkelé – opleidingsmanager informatica en technologie
william.schokkele@howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be
 
Informatie betreffende selectieprocedure
Dominiek Van Den Bussche
E-mail: dominiek.van.den.bussche@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 12/02/2023

Datum interview: nog niet bepaald

Indiensttreding: 01/03/2023