2023/1029/DAE/PRM CON - Onderzoeker Game Technologie DAE Research
Over ons

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.
Betrekking
Functie:
Onderzoeksmedewerker
Departement:
Howest opleidingen Kortrijk
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van zodra als mogelijk tot en met 31/08/2023.
Verlenging is mogelijk na positieve evaluatie.
Maximum 10 jaar relevante ervaring kan verrekend worden in de geldelijke anciënniteit.
Details

Taakomschrijving

DAE research is de toegepaste onderzoeksgroep van de opleiding Digital Arts & Entertainment. Als onderzoeker werk je actief mee aan meerdere lopende en nieuwe projecten die opgesteld werden in samenwerking met organisaties uit het werkveld.


Je wordt op basis van je profiel, expertise en/of interessegebied gelinkt aan 1 of meerdere van die meerjarig lopende projecten. Enkele voorbeelden:


  • Virtuele muziekbelevingen in de metaverse, waar we 2 jaar op zoek gaan naar mogelijkheden en meerwaarde van immersieve game & sound technologie voor de Vlaamse muziekindustrie. Hierbij komen o.a. motion capture, immersieve tech, … aan bod.

 • TESTEREP is een 4 jarig project waarbij DAE instaat voor de visualisaties van de wetenschappelijke resultaten bij marien archeologisch onderzoek rond 5000 jaar kustevolutie in Vlaanderen. In dit project worden zowel VR, AR, applied games en procedurele software gebruikt. 

 • Diverse projecten en projectaanvragen waarbij XR/5G, AI-tools en machine learning, motion capture en VFX/virtuele producties, … een centrale rol (zullen) spelen. Dit zowel naar sectoren zoals game-&VFX sector, blauwe energie, medisch, revalidatie, erfgoed, media ...

 • De focus van onze toegepaste onderzoeksgroep is meerledig:

 • Trendwatching en testing van nieuwe game technologie (hard- en software) en die via proof of concepts zo breed mogelijk inzetten in zeer diverse sectoren en terugkoppelen naar de opleiding.

 • Voor innovatie zorgen bij (niet-)entertainment bedrijven zorgen dat game tech breder ingezet wordt in Vlaanderen en daardoor op lange termijn meer tewerkstelling voor alumni creëert.


De voornaamste opdrachten van een onderzoeker binnen DAE research zijn: 

 • Je kan zelfstandig via o.a. desk research, seminaries, … de nieuwste ontwikkelingen in het domein opzoeken, analyseren waar de meerwaarde en haalbaarheid zit binnen het huidige project en anticiperen naar toekomstige projecten. 

 • Je helpt actief mee met het vertalen van noden van zeer diverse partners uit verschillende sectoren naar mogelijke use cases, proof of concepts ... Dit verloopt zelfstandig of via co-creatie met collega’s en externen via brainstorms en idea generation. 

 • Je verdiept je in één of meerdere technologieën en kan als expert optreden naar het werkveld voor vragen, advies en oplossingen rond die technologie. Dit o.a. door bevindingen te documenteren en actief te helpen met de verspreiding van kennis via workshops, lezingen, blogposts, demo’s, … dit zowel naar de opleiding als naar externen.

 • Je legt nieuwe ideeën voor aan de interne stakeholders en bent bereid mee te schrijven aan nieuwe projectaanvragen.

 • Je gaat binnen de volledige pipelines van game technologieën op zoek naar efficiënte werkstromen om het gewenste resultaat te bereiken.

 • Je programmeert actief mee aan bepaalde proof of concepts binnen de aan jou toegewezen projecten.

 • Je werkt multidisciplinair samen met onderzoekers van andere onderzoeksgroepen op bredere thema’s.

 • Je communiceert en rapporteert actief naar alle stakeholders die bij elk project betrokken zijn, zowel binnen onderwijs als onderzoek.


Profiel

Howest competentieprofiel:


  • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.

 • Je bent openminded. 

 • Je bent een teamplayer.

 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.

 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.

 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.

 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.

 • Je hebt een attitude van levenslang leren.


Functiespecifiek competentieprofiel: • Je kan samenwerken in een divers team van game programmeurs en 3D artiesten en externe onderzoekers.

 • Je bent vlot in de omgang, zowel met collega’s als externe partners. 

 • Je bent in staat om je eigen werk kritisch te reflecteren en zelfstandig te werken. 

 • Je kan goed om met opeenvolgende deadlines.

 • Je kan gemakkelijk schakelen tussen verschillende projecten.

 • Je kan een planning opstellen, bijstellen en uitvoeren.

 • Je bent een pro-actieve communicator. 

 • Je bent ondernemend, werkt  resultaatsgericht en kan projecten deskundig en tijdig afwerken. 

 • Je hebt interesse voor nieuwe technologieën binnen de games-, animatie- en  VFX-industrie. 

 • Je hebt een ondernemende houding en bent niet bang om voorstellen in de groep te gooien.

 • Je schrikt er niet voor terug om aan de slag te gaan met steeds vernieuwende technologie. 

 • Je hebt oog voor detail. 

 • Je bent bereid om vanuit je onderzoeksexpertise studenten te begeleiden bij bachelorproeven, stages en/of groepswerken.

 • Je bent bereid om bijscholingen, seminaries, congressen bij te wonen in binnen- of buitenland. 


Toelatingsvoorwaarden

Vereist diploma, ervaring en kennis:


  • Master  of Bachelor degree  met relevante werkervaring in minstens één van volgende topics: game development, AI, XR, procedurele software, motion capture, VFX, … Je bezit goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels.

 • Kennis van de volledige game pipeline.

 • Grondige kennis van minstens 1 game engine (Unity, Unreal).

 • Uitgebreide kennis van minimaal een van de gevraagde technologieën (VR/AR/XR, AI, motion captue, …) en bereid bij te leren.

 • Uitgebreide programmeer kennis  (C++, C#).


Pluspunten


  • Kennis van procedurele software pakketten zoals Houdini of Blender, AI tools, Machine Learning of Python zeker een pluspunt.

 • Ervaring in het schrijven en opvolgen van subsidiedossiers is zeker een pluspunt, maar niet vereist. 

 • Ervaring of kennis van instructional design of design thinking is een meerwaarde. 

 • Ervaring met prototyping / proof of concepts is een meerwaarde


Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.


Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals. Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.

Opmerkingen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Vicky Vermeulen – research manager
 

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR

 
Informatie betreffende selectieprocedure
Dominiek Van Den Bussche
E-mail: dominiek.van.den.bussche@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 29/01/2023

Datum interview: nog niet bepaald

Indiensttreding: van zodra als mogelijk