2023/1164/TD/ATP OPB - Hoofdingenieur Technische Dienst
Over ons

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.
Betrekking
Functie:
Technieker
Departement:
Algemene Diensten
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
100 %
Duur:

Je wordt aangeworven voor onbepaalde duur van zodra mogelijk voor de geselecteerde kandidaat.

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector. 
Details

Taakomschrijving
Howest is op zoek naar een expert voor onze Technische Diensten die van onze campussen in Kortrijk, Brugge en Oudenaarde inspirerende en faciliterende leer- en leefomgevingen maakt voor de studenten, de medewerkers, de alumni en de (lokale) economische en sociale partners.


Je werkt nauw samen met de 2 technisch coördinatoren (Kortrijk en Brugge) en begeleidt hen met jouw expertise in hun (leidinggevende) opdracht. Je zet daarnaast mee de visie en strategie van Howest omtrent gebouwbeheer en -onderhoud, duurzaamheid en energiebeheer om in actie. De technische dienst is in de hogeschool nauw verweven met de facilitaire diensten door frequent overleg en afstemming. Jouw standplaats is Kortrijk en je rapporteert aan de directeur gebouwen en facilitair beheer.Tot jouw taken behoren:

Resultaatsgebied Algemeen beheer


· Vertalen van strategische beleidsbeslissingen naar operationele uitvoering.


· Opvolgen en rapporteren van de tevredenheidsgraad bij alle stakeholders.


· Gevolg geven aan de aanbevelingen uit overleg met stakeholders (studentenparticipatie op campusniveau, management, OC-overleg, STUVO)


· Bijstaan van de Directeur Gebouwen en Facilitair Beheer bij het uitschrijven van strategieplanning


· Detecteren van hotspots in de operationele logistieke werking (i.s.m. facilitaire diensten), opmaak en uitvoering van verbeteracties


 


Resultaatsgebied Financieel beheer


· Voorbereiden en opvolgen van de begroting


· Vertalen van strategische beleidsbeslissingen in meerjarenbegroting


· Budgethouder en -bewaking


· Aankoopbeleid van de dienst uitstippelen – integreren in de wet op overheidsopdrachten


· Opstellen en beheren van raamcontracten voor aannemers die relevant zijn voor de Technische Dienst


 


Resultaatsgebied duurzaam onderhoud


· Opmaken en opvolgen van een preventief onderhoudsplan.


· Opmaken en opvolgen van een hogeschoolbreed energie- en grondstoffenbeheersplan.


· Opvolgen van de jaarlijkse risicoanalyse en preventieplan.


· Opvolgen en coördineren van het dagelijks onderhoud, toegangscontrolesysteem, gebouwenbeheerssysteem


· Opvolgen van nieuwe ontwikkelingen in de bouw- en energie markt.


 


 

Profiel

Howest competentieprofiel:


·        Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.


·        Je bent openminded.


·        Je bent een teamplayer.


·        Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.


·        Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.


·        Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.


·        Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.


·        Je hebt een attitude van levenslang leren.


Functiespecifiek competentieprofiel:


Je bent klantgericht, je neemt initiatief, je hebt leidinggevende capaciteiten en je kunt een ploeg motiveren.


• Je communiceert overtuigend en ontwapenend met aannemers, leveranciers en stakeholders


• Je kunt goed zelfstandig werken, maar je bent ook teamgericht.


• Je handelt probleemoplossend, proactief en hands-on, je werkt nauwkeurig, efficiënt en resultaatgericht.


·      Je integreert de waarden van Howest (serve-empower-care) in het eigen handelen en aansturen van medewerkers.


Toelatingsvoorwaarden

Vereist diploma en kennis:


·        Je hebt een diploma van ingenieur (industrieel of burgerlijk ) in werktuigkunde-elektrotechniek, elektrotechniek, elektro-mechanica of gelijkwaardig


·        Je hebt geavanceerde kennis van de actuele gebouwenbeheerssystemen.


·        Je hebt kennis op het vlak van hydraulische en energiesystemen en optimalisaties


·        Je hebt kennis van verlichtingssystemen en besturingssystemen


·        Je hebt kennis van HVAC


·        Je bezit goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels.


Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.


Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit.


Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers volgende voordelen aan:


·        Personeelsleden met een tewerkstellingspct. van minstens 70% krijgen een laptop ter beschikking. Daarnaast is voor alle medewerkers een pool van laptops ter beschikking voor gebruik op de campus.


·        Uitgebreide vormingsmogelijkheden.


·        Mogelijkheid tot het opdoen van internationale ervaringen.


·        Mogelijkheid tot telewerken.


·        Loopbaanbegeleiding en coaching.


·        woon-werkverkeer met het openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald. Wie met de fiets komt, kan rekenen op een fietsvergoeding. 


·        Maandelijkse vergoeding voor privé-internetverbinding.


·        Blue bikes en cambio wagens zijn ter beschikking voor dienstverplaatsingen.


·        Aanbod van maaltijden aan democratische prijzen.


·        Netwerkmomenten verspreid over het ganse jaar.


·        Culturele, toeristische en shopping-voordelen met Benefits@Work en met de lerarenkaart.


Opmerkingen

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be. Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.


Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Van zodra iemand verder in aanmerking komt, wordt die kandidaat uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Dieter Dobbelaere – directeur gebouwen en facilitair beheer
Dieter.Dobbelaere@howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Lien De Ketele
E-mail: lien.de.ketele@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 15/10/2023

Datum interview: nog niet bepaald

Indiensttreding: van zodra als mogelijk voor de geselecteerde kandidaat