2024/1322/ALDI/ATP OPB - Diensthoofd Algemeen Beleid
Over ons

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.
Betrekking
Functie:
Diensthoofd
Departement:
Algemene Diensten
Aanstelling:
Statutair
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
100 %
Duur:
Je wordt statutair aangeworven voor onbepaalde duur vanaf  01/07/2024.

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector. 
Details

Taakomschrijving

Het diensthoofd Algemeen Beleid draagt zorg voor de voorbereiding, opvolging en realisatie van het strategisch plan van de hogeschool en is verantwoordelijk voor het bestuurlijk faciliteren van de Algemeen Directeur en de prioritaire bestuursniveaus alsook  het coördineren van hogeschoolbrede beleidsprocessen in een geïntegreerd kwaliteitszorgsysteem.


Als diensthoofd Algemeen Beleid rapporteer je rechtstreeks aan de algemeen directeur van Howest met wie je een belangrijke tandem vormt voor de dagelijkse organisatievoering. Je geeft leiding aan de collega’s algemeen beleid en kwaliteitszorg en werkt nauw samen met het middenmanagement van de hogeschool. Je organiseert en stimuleert strategievorming op verschillende niveaus en met diverse stakeholders in de organisatie. Je stuurt projectgroepen aan in de uitvoering hiervan.


 


Je neemt een verbindende rol op in de bestuurlijke facilitering van de algemeen directeur:


-         inhoudelijk voorbereiden en verwerken van vergaderingen van de Raad van Bestuur en het Bestuurscommité door het verzamelen en voorbereiden van vergaderstukken, opstellen van annotaties, discussienota’s en adviezen


-         opstellen van planningskalender van bestuursvergaderingen met deadlines voor de voorbereidende stukken en besluitvorming


-         toezicht houden op een effectieve interne en externe communicatie van de door het hogeschoolbestuur gekozen beleidslijnen.


 


Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding, opvolging, bijsturing en evaluatie van het algemeen beleid van de hogeschool:


-         opstellen en redigeren van beleidsnotities en managementrapportages


-         In uitvoering van de strategische keuzes van Howest een toekomstbestendige visie op algemene beleidsvoering opstellen en vervolgens vertalen naar concrete actieplannen die zich uiten in howestbrede beleidsprojecten


-         management en middenkader begeleiden bij hogeschoolbrede beleidsprocessen (opmaak, opvolging en evaluatie strategisch plan, beleidscyclus monitoren, strategiedagen voorbereiden,… )


-         management adviseren omtrent strategische opportuniteiten en opties inzake noodzakelijke maatregelen ter bijstelling van het beleid


-         toetsen van de ingebrachte beleidsplannen in bestuurlijke organen op congruentie met het strategisch plan


-         uitzetten van afgesproken beleidsbeslissingen en actiepunten, het bewaken van de voortgang en van de afhandeling hiervan in de beleidscyclus


-         Howest vertegenwoordigen in diverse externe organen


Je coördineert de hogeschoolbrede (beleids)processen in een geïntegreerd kwaliteitszorgsysteem:


-         bevorderen van interne kwaliteitsprocessen en kwaliteitssystemen


-         coördineren van de indaling van kwaliteitszorgprocessen in de dagdagelijkse organisatievoering volgens de filosofie van gedeelde verantwoordelijkheid


-         aansturen van projectgroepen in de uitvoering hiervan


-         coördineren van het bevorderen van een kwaliteitscultuur in opleidingen en diensten en hen ondersteunen bij initiatieven die leiden tot een hogere onderwijs- en organisatiekwaliteit (dashboard informatie, kennisuitwisseling,…)In Howest hebben we oog voor de sterktes van onze medewerkers! Zet daarom bij jouw sollicitatie zeker jouw krachten en talenten in de verf zodat we samen kunnen de klemtonen bepalen in de voorliggende functie.


Profiel

Howest competentieprofiel:


·        Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.


·        Je bent openminded.


·        Je bent een teamplayer.


·        Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.


·        Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.


·        Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.


·        Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.


·        Je hebt een attitude van levenslang leren.


Functiespecifiek competentieprofiel:


·        Je bent een krachtige veranderingsmanager met groot verantwoordelijkheidsgevoel in procesopvolging en werkorganisatie met een attitude van voortdurend verbeteren.


·        Je bent een people manager die gericht is op samenwerking, de medewerkers engageert en begeleidt in hun professionalisering.


·        Je bent een geboren netwerker en identificeert de juiste interne en externe partners.


·        Je bent probleemoplossend en hanteert een ontwapenende maar overtuigende communicatiestijl.


Je integreert de waarden van Howest (serve-empower-care) in het eigen handelen en aansturen van medewerkers.

Toelatingsvoorwaarden

Vereist diploma en kennis:


·        Je hebt een masterdiploma.

Een masterdiploma in de Rechten, Politieke Wetenschappen, Bestuurskunde of gelijkwaardig door ervaring, strekt tot aanbeveling.


·        Je kent het hoger onderwijs en de nieuwste ontwikkelingen hiervan.


·        Je hebt inzicht in de wetgeving hoger onderwijs en ervaring met bestuurskundige processen of je bent bereid die snel te verwerven.


·        Je hebt reeds een managementopleiding (motiverend leiderschap) gevolgd of bent bereid dit te doen.


·        Je bezit goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels.


Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.


Ervaring:Je hebt minstens 5 jaar ervaring in een vergelijkbare beleids- of beleidsondersteunende functie. Leidinggevende ervaring is een plus.


Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit.


Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers volgende voordelen aan:


·        Personeelsleden met een tewerkstellingspct. van minstens 50% krijgen een laptop ter beschikking. Daarnaast is voor alle medewerkers een pool van laptops ter beschikking voor gebruik op de campus.


·        Uitgebreide vormingsmogelijkheden.


·        Mogelijkheid tot het opdoen van internationale ervaringen.


·        Loopbaanbegeleiding en coaching.


·        woon-werkverkeer met het openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald. Wie met de fiets komt, kan rekenen op een fietsvergoeding. 


·        Maandelijkse vergoeding voor privé-internetverbinding.


·        Blue bikes en cambio wagens zijn ter beschikking voor dienstverplaatsingen.


·        Aanbod van maaltijden aan democratische prijzen.


·        Netwerkmomenten verspreid over het ganse jaar.


·        Culturele, toeristische en shopping-voordelen met Benefits@Work en met de lerarenkaart.


Opmerkingen

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be en dit ten laatste op 19/06/2024. Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.


Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek. In de selectieprocedure wordt een assessment georganiseerd.


Het selectiegesprek vindt plaats op maandag 24 juni 2024 vanaf 18u op Howest Campus Kortrijk Weide – The Penta.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Frederik D’hulster – algemeen directeur Howest
Frederik.Dhulster@Howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be

Informatie betreffende selectieprocedure
Lien De Ketele
E-mail: lien.de.ketele@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 19/06/2024

Datum interview: 24/06/2024

Indiensttreding: 01/07/2024