2024/1327/HRM/OP OPB - (Praktijk)lector HRM
Over ons

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.
Betrekking
Functie:
Lector
Departement:
Campus Brugge
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
60 %
Duur:

Je wordt contractueel aangeworven voor bepaalde duur van 01/09/2024 tot en met 31/08/2025.

Omzetting naar statutair ambt, verlenging
en benoeming is mogelijk.

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector. 
Details

Taakomschrijving

Je bent (praktijk)lector binnen het (kern)team van de bacheloropleiding Human Recources Management. Je rapporteert aan de opleidingsverantwoordelijke van de bachelor HRM en de opleidingsmanager Bedrijf en Organisatie. Hierin vervul je volgende taken: • Vanuit je uitgesproken expertise op vlak van doorstroom en uitstroom in organisaties, sta je in voor opleidingsonderdelen zoals “doorstroom”, “communicatie doorstroom”, “uitstroom”, “communciatie uitstroom”, “gespreksvaardigheden”,…

 • Je coacht studenten: bijvoorbeeld m.b.t. studievaardigheden, zoektocht naar een stageplaats…

 • Je promoot de opleiding tijdens SID-in beurzen, infomomenten en externe evenementen.

 • Je denkt mee na over de verdere uitbouw van deze nieuwe bacheloropleiding “HRM”. Je neemt actief deel aan overlegmomenten


 


Profiel

Vereist diploma en kennis: • Je beschikt over een bachelor of masterdiploma in een bedrijfsgerelateerde of menswetenschappelijke opleiding.

 • Je bezit goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels. Je beschikt over een C1 attest Engels of bereid om dit te behalen. Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.


Howest competentieprofiel: • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.

 • Je bent openminded.

 • Je bent een teamplayer.

 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.

 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.

 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.

 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.

 • Je hebt een attitude van levenslang leren.


Functiespecifiek competentieprofiel: • Je hebt kennis en praktijkervaring op vlak van loopbaanbegeleiding, doorstroom, retentie- en uitstroombeleid.

 • Naast de relevante kennis beschik je over coachende vaardigheden en ben je vlot in gespreksvoering.

 • Kennis en ervaring met datagedreven HR is een groot pluspunt. Indien je deze niet hebt, ben je bereid om deze te verwerven.


Toelatingsvoorwaarden

Je brengt enkele jaren praktijkervaring binnen in het opleidingsteam (minimum 2 jaar). Binnen jouw ervaring met HR heb je concrete taken m.b.t. instroom, doorstroom en uitstroom uitgeoefend.


Je werkte mee aan het uitbouwen en implementeren van het HR-beleid binnen een bedrijf, organisatie of overheidsdienst.


Ervaring in het hoger onderwijs is een meerwaarde, maar geen noodzaak.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit.


Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers volgende voordelen aan: • Personeelsleden met een tewerkstellingspercentage van minstens 50% krijgen een laptop ter beschikking. Daarnaast is voor alle medewerkers een pool van laptops ter beschikking voor gebruik op de campus.

 • Uitgebreide vormingsmogelijkheden.

 • Mogelijkheid tot het opdoen van internationale ervaringen.

 • Mogelijkheid tot telewerken.

 • Loopbaanbegeleiding en coaching.

 • Woon-werkverkeer met het openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald. Wie met de fiets komt, kan rekenen op een fietsvergoeding. 

 • Maandelijkse vergoeding voor privé-internetverbinding.

 • Blue bikes en cambio wagens zijn ter beschikking voor dienstverplaatsingen.

 • Aanbod van maaltijden aan democratische prijzen.

 • Netwerkmomenten verspreid over het ganse jaar.

 • Culturele, toeristische en shopping-voordelen met Benefits@Work en met de lerarenkaart.


Opmerkingen

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be  en dit ten laatste op 19/06/2024 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.


Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.


Het selectiegesprek vindt plaats op 24/06/2024 vanaf 17u op onze campus te Brugge.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Randy Lamiere – opleidingsmanager Bedrijf en organisatie
randy.lamiere@howest.be, 0499/60 70 40

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be

Informatie betreffende selectieprocedure
Bieke Vansteelandt
E-mail: bieke.vansteelandt@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 19/06/2024

Datum interview: 24/06/2024

Indiensttreding: 01/09/2024