2024/1324/PRG/ATP OPB - Projectleider Gebouwen en Projecten
Over ons

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.
Betrekking
Functie:
Architect
Departement:
Algemene Diensten
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
100 %
Duur:

Je wordt contractueel aangeworven voor bepaalde duur van 01/07/2024 tot en met 30/06/2025.
Omzetting naar statutair ambt, verlenging en benoeming is mogelijk.

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector. 
Details

Taakomschrijving
Howest, De Hogeschool West-Vlaanderen is een creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool met campussen in Brugge en Kortrijk die inspirerende en faciliterende leer- en leefomgevingen zijn voor de studenten, de medewerkers, de alumni en de (lokale) economische en sociale partners.


Howest kijkt binnen de dienst Projecten en gebouwen uit naar een nieuwe collega! Je zal deel uitmaken van ons team en ondersteuning kunnen bieden op vlak van opvolging van de nieuwbouw- en renovatieprojecten. Je rapporteert hierbij aan het diensthoofd PRG.


Je bent verantwoordelijk voor de technische en administratieve voorbereiding, algemene planning en toezicht op de werven. Je verzekert de kwaliteit van het uitgevoerde werk en je bewaakt de conformiteit volgens de voorschriften van het bestek, de plannen en de meetstaat. Je volgt de naleving van milieu- en veiligheidsvoorschriften op en je rapporteert onveilige situaties. Je coördineert de aannemers en andere uitvoerders op de werven en je leidt de werfvergaderingen. Je coördineert en communiceert de werken met interne stakeholders, o.a. de gebruikers van de gebouwen.


Tot de taken behoren onder meer:


· De visie en de beslissingen in het strategisch infrastructureel beleid omzetten naar projecten voor de dienst projecten en gebouwen


· Communicatie voeren met de stakeholders (gebruikers, andere diensten) in functie van ontwerp en uitvoering van de projecten


· Opmaak van uitvoeringsdossiers en advies tot gunning in samenwerking met het diensthoofd PRG


· Communicatie en het overleg betreffende planning, budget, kwaliteit


· Opmaken en verdelen van werfverslagen


· Interpretatie en evaluatie van de technische uitvoeringsvoorstellen van de uitvoerders


· Dagelijkse toezicht op de kwaliteit en de vooruitgang van de uitvoeringen


· Opstellen van het eindafrekenings- en opleveringsdossier


· Beheer en opvolging van de vorderingsstaten (controle


uitgevoerde hoeveelheden met opmetingen op plan en ter


plaatse), het opvragen en nazien van verrekeningsvoorstellen,


het controleren van de facturatie

Profiel

Howest competentieprofiel:


·        Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.


·        Je bent openminded.


·        Je bent een teamplayer.


·        Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.


·        Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.


·        Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.


·        Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.


·        Je hebt een attitude van levenslang leren.


Functiespecifiek competentieprofiel:


·        Je communiceert overtuigend en ontwapenend met


aannemers, leveranciers en stakeholders


·        Je kunt goed zelfstandig werken, maar je bent ook


teamgericht.


·        Je handelt probleemoplossend, proactief en hands-on,


·        Je werkt nauwkeurig, efficiënt en resultaatgericht.


Je integreert als projectleider de waarden van Howest (serve-empower-care) in het eigen handelen en aansturen van anderen.

Toelatingsvoorwaarden

Vereist diploma en kennis:


• Je hebt een diploma architect of ingenieur-architect of master industriële wetenschappen – bouwkunde


• Basiskennis van CAD-software is een pluspunt.


• Gevorderde kennis van de MS-Office tools


• Basiskennis wetgeving overheidsopdrachten of bereid zijn die te verwerven


• Kennis van de materialen, de bouwtechnieken en de principes van duurzaam bouwen.Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (
www.naric.be)  toegevoegd te worden.


Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit.


Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers volgende voordelen aan:


·        Personeelsleden met een tewerkstellingspct. van minstens 50% krijgen een laptop ter beschikking. Daarnaast is voor alle medewerkers een pool van laptops ter beschikking voor gebruik op de campus.


·        Uitgebreide vormingsmogelijkheden.


·        Mogelijkheid tot het opdoen van internationale ervaringen.


·        Mogelijkheid tot telewerken.


·        Loopbaanbegeleiding en coaching.


·        woon-werkverkeer met het openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald. Wie met de fiets komt, kan rekenen op een fietsvergoeding. 


·        Maandelijkse vergoeding voor privé-internetverbinding.


·        Blue bikes en cambio wagens zijn ter beschikking voor dienstverplaatsingen.


·        Aanbod van maaltijden aan democratische prijzen.


·        Netwerkmomenten verspreid over het ganse jaar.


·        Culturele, toeristische en shopping-voordelen met Benefits@Work en met de lerarenkaart.


Opmerkingen

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be  en dit ten laatste op 30/06/2024 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.


Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Dieter Dobbelaere – directeur gebouwen en facilitair beheer
Dieter.Dobbelaere@Howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Lien De Ketele
E-mail: lien.de.ketele@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 30/06/2024

Datum interview: nog niet bepaald

Indiensttreding: van zodra als mogelijk voor de geselecteerde kandidaat