2024/1343/IPO/OP OPB - (Praktijk)lector Industrieel Productontwerpen
Over ons

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.
Betrekking
Functie:
Lector
Departement:
Howest opleidingen Kortrijk
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:

Je wordt contractueel aangeworven voor bepaalde duur van 01/09/2024 tot en met 31/08/2025.

De mogelijkheid bestaat dat een onderwijsactiviteit tijdens de avond en/of op zaterdag kan worden ingericht.
Omzetting naar statutair ambt, verlenging en benoeming is mogelijk.

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector.

Details

Taakomschrijving

Je werkt als lesgever in het innovatieve Industrial Design Center te Kortrijk en komt terecht in een multidisciplinair team van lectoren en onderzoekers-dienstverleners. Je krijgt inspraak in de vakken die je mee zal ondersteunen en ontwikkelen, al zoeken we gericht iemand die inzetbaar is in enkele product- & productietechnische, interieur- en meubelgeörienteerde vakinhouden van de opleiding Industrieel Productontwerpen.We zoeken iemand met industriële ervaring (bv. product engineering, mechanisch ontwerp, productie, materiaaltoepassingen, CAD/CAE/CAP/CAM… , onderzoek en ontwikkeling);Je bouwde een professioneel netwerk uit, dat je graag deelt met studenten en collega’s, in voornamelijk projectwerk.We kijken uit naar iemand die samen met ons team een steen wil verleggen in een circulaire toekomst voor de maakindustrie, door jonge ontwerpers hiervan te doordringen, lesinhouden hierop te actualiseren, onderzoek en experiment met het team aan te gaan… ; iemand die projecten kan managen, en ook al een eerste ervaring op zak heeft op het vlak van coaching

Profiel

Howest competentieprofiel:


·       Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.


·       Je bent openminded.


·       Je bent een teamplayer.


·       Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.


·       Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.


·       Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.


·       Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.


·       Je hebt een attitude van levenslang leren.


Functiespecifiek competentieprofiel:


·       Je hebt een passie voor ontwerpen en hebt een ruime ervaring met verschillende prototyping technieken.


·       Je bent een hands-on probleemoplosser, een maker, die opleeft bij teamwerk en heel toegankelijk en aanspreekbaar is voor onze studenten.


·       Je kunt heel zelfstandig werken, bent proactief en stipt.


Je hebt een brede interesse in onderwijs en onderwijsvernieuwing.

Toelatingsvoorwaarden

Vereist diploma en kennis:Je hebt een master of bacheloropleiding gevolgd in industrieel (product)ontwerpen, productontwikkeling, interieurarchitectuur of een ontwerpgerelateerde discipline (bv. textieltechnologie, houttechnologie, industriële wetenschappen…). Je brengt een sterke technische bagage mee door je diploma, je werkervaring of je eigen interesses.Je bezit goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels.


C1 attest Engels of bereid om dit te behalen


Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.


Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit.


Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers volgende voordelen aan:


·       Personeelsleden met een tewerkstellingspct. van minstens 50% krijgen een laptop ter beschikking. Daarnaast is voor alle medewerkers een pool van laptops ter beschikking voor gebruik op de campus.


·       Uitgebreide vormingsmogelijkheden.


·       Mogelijkheid tot het opdoen van internationale ervaringen.


·       Mogelijkheid tot telewerken.


·       Loopbaanbegeleiding en coaching.


·       woon-werkverkeer met het openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald. Wie met de fiets komt, kan rekenen op een fietsvergoeding. 


·       Maandelijkse vergoeding voor privé-internetverbinding.


·       Blue bikes en cambio wagens zijn ter beschikking voor dienstverplaatsingen.


·       Aanbod van maaltijden aan democratische prijzen.


·       Netwerkmomenten verspreid over het ganse jaar.


Culturele, toeristische en shopping-voordelen met Benefits@Work en met de lerarenkaart.

Opmerkingen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Nikolaas Boucquey – Opleidingsmanager Design Technology & Art nikolaas.boucquey@howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Dominiek Van den Bussche
E-mail: dominiek.vdbussche@scarlet.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 27/06/2024

Datum interview: 04/07/2024

Indiensttreding: 01/09/2024