2024/1340/VBGSO/OP OPB - (Praktijk)lector lerarenopleiding
Over ons

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.
Betrekking
Functie:
Lector
Departement:
Howest opleidingen Brugge
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
50 %
Duur:

Je wordt contractueel aangeworven voor bepaalde duur van 01/09/2024 tot en met 31/08/2025.

De opdracht wordt voornamelijk tijdens de avond ingericht.

Omzetting naar statutair ambt, verlenging en benoeming is mogelijk.

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector. 
Details

Taakomschrijving

Je zal instaan voor het verstrekken van onderwijs aan studenten verkorte educatieve bachelor secundair onderwijs en het educatief graduaat secundair onderwijs. Howest wil het team versterken met een lerarenopleider in hoofdzaak voor de campus in Oudenaarde met focus op lesopdracht in de opleidingsonderdelen Vakdidactische Atelier en Vakdidactisch Handelen: • Vakdidactisch Atelier 1: Dit opleidingsonderdeel vormt de brug tussen het opleidingsonderdeel Didactische Competentie Algemeen en de stages. Tijdens een vast wekelijks contactmoment op campus leer je studenten om lessen didactisch sterk uit te werken door middel van lesvoorbereidingen. Je versterkt hun inzicht in didactische principes en helpt hen doordachte keuzes te maken in functie van de beoogde (les)doelen, rekening houdend met de beginsituatie. Je helpt studenten de verworven didactische en pedagogische kennis te transfereren naar microteachings en proeflessen als voorbereiding op hun stage. Door middel van coaching en (peer)feedback begeleid je studenten in hun groeiproces.

 • Vakdidactisch Handelen 1 en 2: In dit opleidingsonderdeel begeleid je LIO-studenten tijdens hun in stage. Je bent het vaste aanspreekpunt voor jouw groep LIO-studenten en je vormt de contactpersoon tussen de opleiding en de onderwijsinstellingen. De begeleiding omvat zowel stagebegeleiding als het ondersteunen en evalueren van lesvoorbereidingen, lesobservatieverslagen, verslagen van professionaliseringsinitiatieven en meso-taken. Daarnaast organiseer je ook intervisie en supervisiemomenten voor en met je studenten. Je ondersteunt individuele studenten in een persoonlijk ontwikkelingsplan en stemt hiertoe regelmatig af met de betrokken stagementor, vakverantwoordelijk en/of aanvangsbeleider.


Tot slot kan je mee instaan voor occassionele stagebegeleiding en vervul je teamgebonden opdrachten zoals het bijwonen van teamvergadering, het ondersteunen bij infodagen en het delen van jouw eigen expertise met de teamleden.


Profiel

Vereist diploma en kennis: •  Je beschikt over een master- of bachelordiploma en bent in het bezit van een bewijs van pedagogische bekwaamheid.

 • Je bezit goede mondelinge en schriftelijke communicatievevaardigheden in Nederlands en Engels.

 • C1 attest Engels of bereid om dit te behalen


Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.


Howest competentieprofiel: • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.

 • Je bent openminded.

 • Je bent een teamplayer.

 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.

 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.

 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.

 •  Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.

 • Je hebt een attitude van levenslang leren.


Functiespecifiek competentieprofiel: • Je bent bereid tot dienstverplaatsingen en avondonderwijs.

 • Je hebt een sterke kennis van didactische principes, bouwstenen en tools en je hebt die zelf ook helemaal in de vingers.

 • Je neemt een coachende rol op en je integreert daarbij (peer)feedback in het leerproces.

 • Je bent in staat om de voortgang en de competentie van studenten op te volgen en te beoordelen.

 • Je bent sterk in zowel mondelinge- en schriftelijke communicatie en in staat om duurzame relaties op te bouwen met studenten, mentoren, en aanvangsbegeleiders. Dit omvat ook het fungeren als een betrouwbaar aanspreekpunt voor alle betrokken partijen.


Je hebt affiniteit met het begeleiden en coachen van startende leraren en je hebt een goed zicht op startersnoden. 

Toelatingsvoorwaarden

Leservaring in het secundair onderwijs is noodzakelijk. Ervaring in het hoger onderwijs strekt ter aanbeveling. 

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit.


Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers volgende voordelen aan: •  Personeelsleden met een tewerkstellingspct. van minstens 50% krijgen een laptop ter beschikking. Daarnaast is voor alle medewerkers een pool van laptops ter beschikking voor gebruik op de campus.

 • Uitgebreide vormingsmogelijkheden.

 •  Mogelijkheid tot het opdoen van internationale ervaringen.

 •  Mogelijkheid tot telewerken.

 •  Loopbaanbegeleiding en coaching.

 •  Woon-werkverkeer met het openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald. Wie met de fiets komt, kan rekenen op een fietsvergoeding. 

 • Maandelijkse vergoeding voor privé-internetverbinding.

 • Blue bikes en cambio wagens zijn ter beschikking voor dienstverplaatsingen.

 • Aanbod van maaltijden aan democratische prijzen.

 • Netwerkmomenten verspreid over het ganse jaar.


Culturele, toeristische en shopping-voordelen met Benefits@Work en met de lerarenkaart.

Opmerkingen

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be  en dit ten laatste op 23/06/2024 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.


Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.


Het selectiegesprek vindt plaats op 28/06 te Brugge, Rijselstraat 5 in de namiddag.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Basiel Bonne – opleidingsmanager cluster School of Education

Basiel.bonne@howest.be

 

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Bieke Vansteelandt
E-mail: bieke.vansteelandt@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 23/06/2024

Datum interview: 28/01/2024

Indiensttreding: 01/09/2024