2024/1351/BM/OP OPB - (Praktijk)lector Excel, Word, Data & Power BI
Over ons

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.
Betrekking
Functie:
Lector
Departement:
Campus Brugge
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Academische bachelor
Volume:
100%
Duur:

Je wordt contractueel aangeworven voor bepaalde duur van 01/09/2024 of zodra mogelijk tot en met 31/01/2025.

Omzetting naar statutair ambt, verlenging en benoeming is mogelijk.

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector.


Details

Taakomschrijving

Je bent (praktijk)lector binnen het team van de bedrijfsgerichte opleidingen in Brugge. Je kernteam is de opleiding Bedrijfsmanagement. Mogelijks geef je op lange termijn ook les in andere opleidingen zoals HR-management, Transport & Logistiek, Accounting Administration en HR-support. • In deze opleidingen word je de expert rond data (vooral Excel, maar ook PowerBi). Je leert de studenten om datagedreven te denken en handelen, en je stimuleert de digitale geletterdheid en vaardigheden bij de studenten.

 • Je begeleidt studenten bij projectvakken. Hierbij leer je studenten op een datagedreven manier werken via de courante IT-tools.

 • Vanuit deze uitgesproken expertise op vlak van data en digitale tools, sta je in voor de opleidingsonderdelen en werkcolleges zoals ICT-basics, ICT-gevorderd, Excel, Datagedreven management, Word…

 • Je promoot je opleiding tijdens SID-in beurzen, infomomenten, externe evenementen...


Profiel

Vereist diploma en kennis:  • Je hebt een bachelor- of masterdiploma die gelinkt is aan datamanagement en/of (bedrijfs)management.

 • Je vult jouw basisdiploma aan met ervaring en/of kennis bedrijfsmanagement (indien een diploma gelinkt aan datamanagement) of datamanagement (indien je beschikt over een diploma gelinkt aan (bedrijfs)management). 

 • C1 attest Engels of bereid om dit te behalen. 

 • Expert in data via Excel, minstens gevorderd niveau PowerBi (met ambitie om expertniveau te behalen). 

 • Gevorderd niveau in het gebruik van IT-tools (Word, PowerPoint, Teams, Sharepoint).


Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.


Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.


Howest competentieprofiel: • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.

 • Je bent openminded. 

 • Je bent een teamplayer.

 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.

 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.

 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.

 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.

 • Je hebt een attitude van levenslang leren.


Functiespecifieke competenties • Je kan studenten motiveren en coachen in het behalen van de vooropgestelde leerdoelstellingen.

 • Je digitale competenties kan je enthousiast overbrengen aan studenten en externen. 


Toelatingsvoorwaarden

Je brengt enkele jaren praktijkervaring op vlak datamanagement (minimum 5 jaar).

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. 


Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers volgende voordelen aan: • Personeelsleden met een tewerkstellingspct. van minstens 50% krijgen een laptop ter beschikking. Daarnaast is voor alle medewerkers een pool van laptops ter beschikking voor gebruik op de campus.

 • Uitgebreide vormingsmogelijkheden.

 • Mogelijkheid tot het opdoen van internationale ervaringen.

 • Mogelijkheid tot telewerken.

 • Loopbaanbegeleiding en coaching.

 • Woon-werkverkeer met het openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald. Wie met de fiets komt, kan rekenen op een fietsvergoeding. 

 • Maandelijkse vergoeding voor privé-internetverbinding.

 • Blue bikes en cambio wagens zijn ter beschikking voor dienstverplaatsingen.

 • Aanbod van maaltijden aan democratische prijzen.

 • Netwerkmomenten verspreid over het ganse jaar.

 • Culturele, toeristische en shopping-voordelen met Benefits@Work en met de lerarenkaart.


Opmerkingen

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be  en dit ten laatste op 18/08/2024 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.


Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.


Het selectiegesprek vindt plaats op 22/08, tussen 16u en 21u op volgende locatie: Brugge, campus station.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Randy Lamiere – opleidingsmanager cluster Bedrijf & Organisatie

Randy.lamiere@howest.be

 

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Bieke Vansteelandt
E-mail: bieke.vansteelandt@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 18/08/2024

Datum interview: 22/08/2024

Indiensttreding: 01/09/2024