2024/1358/TA/OP OPB - (Praktijk)lector duurzaam bouwen
Over ons

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.
Betrekking
Functie:
Lector
Departement:
Howest opleidingen Brugge
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
50%
Duur:

Je wordt contractueel aangeworven voor bepaalde duur van 01/09/2024 tot en met 31/08/2025.

De mogelijkheid bestaat dat een onderwijsactiviteit tijdens de avond en/of op zaterdag kan worden ingericht.
Omzetting naar statutair ambt, verlenging en benoeming is mogelijk.

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector.

Details

Taakomschrijving

Als lector duurzaam bouwen in de Bacheloropleiding Toegepaste Architectuur sta je in voor het uitwerken van een cursus duurzaamheid, begeleid je studenten die een bachelorproef doen met als hoofdthema duurzaamheid en word je ingezet in verschillende atelieropdrachten als coach. Je weet onze studenten bewust te maken van duurzaamheid binnen de bouwsector en geeft hen hiervoor de nodige inhoudelijke bagage.  Hiervoor ontwikkel je mee cursusmateriaal en opdrachten. Je werkt nauw samen met de collega’s uit het team en toont voor de onderwijsopdracht van de functie een uiterst studentgerichte houding.


We zoeken een specialist in duurzaamheid binnen de bouwsector wiens  missie het is om onze studenten op te leiden tot professionals die bijdragen aan een duurzame bouwsector.


Je gebruikt steeds je creatieve brein om uitdagende opdrachten te verzinnen. En staat onze studenten met raad en daad bij in de praktijkgerichte theorielessen en tijdens het atelier. 


Je betrekt je connecties uit het werkveld binnen de lessen of opdrachten. En denkt graag strategisch mee om zo de mee de koers van de opleiding te bepalen. 


Naast lesgeven help je het team pro-actief met het organiseren van opleidingsgebonden activiteiten zoals uitstappen, workshops, infodagen, … 


We verwachten veel zelfstandigheid, maar laten je niet aan je lot over. 


Meer info over de opleiding: www.howest.be/TA


Profiel

Howest competentieprofiel:


·       Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.


·       Je bent openminded.


·       Je bent een teamplayer.


·       Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.


·       Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.


·       Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.


·       Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.


·       Je hebt een attitude van levenslang leren.


Functiespecifiek competentieprofiel:


·       Expertise in Duurzaam Bouwen: Diepgaande kennis van duurzame bouwmaterialen, technieken en regelgeving, zoals energie-efficiëntie, circulair bouwen en milieuvriendelijke bouwmethoden.


·       Technische Vaardigheden: Bekwaam in het gebruik van geavanceerde bouwtechnologieën en software voor ontwerp en simulatie van duurzame gebouwen.


Actuele Trends en Innovaties: Up-to-date met de nieuwste ontwikkelingen en trends in duurzaam bouwen, zoals groene bouwmaterialen, smart buildings en hernieuwbare energie-integratie.

Toelatingsvoorwaarden

Vereist diploma en kennis:


·       Diploma bachelor of master in de Architectuur of Bouwkunde.


·       Je bezit goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels.


·       C1 attest Engels of bereid om dit te behalen


Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.


Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit.


Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers volgende voordelen aan:


·       Personeelsleden met een tewerkstellingspct. van minstens 50% krijgen een laptop ter beschikking. Daarnaast is voor alle medewerkers een pool van laptops ter beschikking voor gebruik op de campus.


·       Uitgebreide vormingsmogelijkheden.


·       Mogelijkheid tot het opdoen van internationale ervaringen.


·       Mogelijkheid tot telewerken.


·       Loopbaanbegeleiding en coaching.


·       woon-werkverkeer met het openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald. Wie met de fiets komt, kan rekenen op een fietsvergoeding. 


·       Maandelijkse vergoeding voor privé-internetverbinding.


·       Blue bikes en cambio wagens zijn ter beschikking voor dienstverplaatsingen.


·       Aanbod van maaltijden aan democratische prijzen.


·       Netwerkmomenten verspreid over het ganse jaar.


Culturele, toeristische en shopping-voordelen met Benefits@Work en met de lerarenkaart.

Opmerkingen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Jochen Matthys – opleidingsmanager Architectuur en Design
jochen.matthys@howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Dominiek Van Den Bussche
E-mail: dominiek.van.den.bussche@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 18/08/2024

Datum interview: 21/08/2024

Indiensttreding: 01/09/2024