2024/1376/TI/OP OPB - (Praktijk)lector security systems
Over ons

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.
Betrekking
Functie:
Praktijklector
Departement:
Howest opleidingen Brugge
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:

Je wordt contractueel aangeworven voor bepaalde duur van 01/09/2024 tot en met 31/08/2025.

De mogelijkheid bestaat dat een onderwijsactiviteit tijdens de avond en/of op zaterdag kan worden ingericht.

Omzetting naar statutair ambt, verlenging en benoeming is mogelijk.

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector.

Details

Taakomschrijving

Je gaat aan de slag als (praktijk)lector binnen de cluster Informatica en Technologie met focus op de nieuwe opleiding Bachelor Cyber Security en/of Graduaat Systeem- en Netwerkbeheer (Cyber Secuity Associate) Hiernaast ben je inzetbaar binnen de opleidingen Bachelor Toegepaste Informatica en/of Graduaat Programmeren. De verhouding leggen we onderling vast volgens jouw expertise en inzetbaarheid en de opleidingsbehoeftes.


 


Het aanstellingvolume is onderling bespreekbaar, gaande van bijvoorbeeld een aanstelling als gastprofessor voor een beperkt opdrachtsvolume, een halftijdse opdracht tot een fulltime aanstelling aan de Hogeschool.


 


Je geeft lessen kwaliteitvol vorm en brengt je kennis en vaardigheden gestructureerd over, je coacht de studenten bij projectwerk en/of begeleidt bachelorproeven en stages.


 


Je komt terecht in een enthousiast, innovatief en warm opleidingsteam waarbij je jouw enthousiasme kan inzetten voor de toekomstige generatie professionele IT’ers. Een engagement binnen het Hoger IT Onderwijs staat garant voor een stabiele functie met grote maatschappelijke waarde.


 


Speerpunten binnen het team zijn collegialiteit, innovatie, een continue dynamiek om bij te blijven, te innoveren en (hier en daar) eens uitdagend en Howest-a-like buiten de lijntjes te kleuren.


Profiel

Howest competentieprofiel:


·       Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.


·       Je bent openminded.


·       Je bent een teamplayer.


·       Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.


·       Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.


·       Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.


·       Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.


·       Je hebt een attitude van levenslang leren.


Functiespecifiek competentieprofiel:


·       Je bent een expert op het vlak van Cybersecurity en/of Systeem- en netwerkbeheer.


 


·       Expertise in een of meerdere van de volgende domeinen is een meerwaarde


·       security operations


·       infrastructure and endpoint security


·       identity and access management


·       network security


·       incident response and blue teaming


·       cloud security


·       industrial security


·       security automation


·       security testing


·       Linux/Windows server


·       Datacommunicatie


·       Networking: routing, firewalls, CISCO


Toelatingsvoorwaarden

Vereist diploma en kennis:


·         Diploma bachelor of master


·         Je bezit goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels.


·         C1 attest Engels of bereid om dit te behalen


Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.


Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit.


Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers volgende voordelen aan:


·       Personeelsleden met een tewerkstellingspct. van minstens 50% krijgen een laptop ter beschikking. Daarnaast is voor alle medewerkers een pool van laptops ter beschikking voor gebruik op de campus.


·       Uitgebreide vormingsmogelijkheden.


·       Mogelijkheid tot het opdoen van internationale ervaringen.


·       Mogelijkheid tot telewerken.


·       Loopbaanbegeleiding en coaching.


·       woon-werkverkeer met het openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald. Wie met de fiets komt, kan rekenen op een fietsvergoeding. 


·       Maandelijkse vergoeding voor privé-internetverbinding.


·       Blue bikes en cambio wagens zijn ter beschikking voor dienstverplaatsingen.


·       Aanbod van maaltijden aan democratische prijzen.


·       Netwerkmomenten verspreid over het ganse jaar.


Culturele, toeristische en shopping-voordelen met Benefits@Work en met de lerarenkaart.

Opmerkingen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
William Schokkelé – opleidingsmanager Informatica en technologie
william.schokkelé@howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Dominiek Van Den Bussche
E-mail: dominiek.van.den.bussche@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 18/08/2024

Datum interview: nog niet bepaald

Indiensttreding: 01/09/2024