2019/328/TGW/OP OPB - Lector TGW
Betrekking
Functie:
Lector
Departement:
Howest opleidingen Brugge
Aanstelling:
Ad-interim
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
100%
Duur:

Je wordt aangeworven voor een zwangerschapsvervanging van 16/09/2019 tot en met 29/01/2020.

De mogelijkheid bestaat dat een onderwijsactiviteit tijdens de avond en/of op zaterdag kan worden ingericht.

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als

Details

Taakomschrijving

De bachelor in de Toegepaste Gezondheidswetenschappen kun je alleen aan Howest studeren, en is haar tijd vooruit. Het is de opleiding van de toekomst, en heeft als kernwaarde dat voorkomen beter is dan genezen. De focus ligt op het preventieve luik van de gezondheidszorg in al zijn facetten. De afgestudeerde bachelor zet zich in om de gezondheid en de levenskwaliteit van een individu, groep of bij een organisatie te optimaliseren. Het opleidingsteam Toegepaste Gezondheidswetenschappen zoekt een tijdelijke Lector die een stukje van volgende opdracht wil ter harte nemen:

Als lesgever sta je in voor competentiegerichte onderwijsverstrekking voor verschillende modules (bv. Gezondheid en omgeving, Levenslooppsychologie, Project Basics 1, Gezondheidscoach: setting). Je kan hiervoor passende en meerdere werkvormen selecteren, en je helpt mee in de voorbereiding en uitrol van het @home-traject van de opleiding.

Je neemt daarnaast teamgebonden taken op en participeert in teamoverschrijdende projecten. In het bijzonder help je mee bij de organisatie van de stagebeurs, en sta je in voor de begeleiding van de stages van de studenten binnen de opleiding.

Je werkt mee aan de verdere bekendmaking en positionering van de opleiding Toegepaste gezondheidswetenschappen bij potentiële studenten. Je bekijkt daarbij alle mogelijke doelgroepen. Je bouwt ook mee verder het netwerk uit en je draagt ook bij op vlak van internationalisering.

De opleiding Toegepaste Gezondheidswetenschappen kiest resoluut voor competentie- en praktijkgericht, uitdagend en innovatief onderwijs in nauwe samenwerking met het werkveld. Onze werking is gebaseerd op overleg en samenwerking, zowel binnen het team als met onze voornaamste stakeholders: het werkveld en de studenten. Als lid van het opleidingsteam wordt dit de leidraad voor alle taken die je binnen de opleiding zal opnemen.


Profiel

Howest competentieprofiel:

·        Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.

·        Je bent openminded.

·        Je bent een teamplayer.

·        Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.

·        Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.

·        Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.

·        Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.

·        Je hebt een attitude van levenslang leren.


Toelatingsvoorwaarden

Vereist diploma:

- Masterdiploma met affiniteit voor preventieve gezondheidszorg
-
C1-attest Engels is een pluspunt
-
Attest specifieke lerarenopleiding is een pluspunt

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.

Vereiste kennis:

-
Je hebt kennis van het vakdomein van de opleiding
-
Je hebt kennis van het werkveld
-
Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke contact- en communicatievaardigheden

Ervaring binnen hoger onderwijs en/of het werkveld van de opleiding is een meerwaarde


Salarisschaal

502 (lector)

Opmerkingen

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

 Het selectiegesprek vindt plaats op donderdag 27 juni, vanaf 15u op volgende locatie: Howest, Campus Brugge Centrum.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Evelyne Lagrou - Opleidingscoördinator Toegepaste Gezondheidswetenschappen
evelyne.lagrou@howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Lien De Ketele
E-mail: lien.de.ketele@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 16/06/2019

Datum interview: 27/06/2019

Indiensttreding: 16/09/2019