2019/337/ODO/PRM CON - Coördinator XR technologielab en open innovatie platform
Betrekking
Functie:
Onderzoeksmedewerker
Departement:
Algemene Diensten
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
100%
Duur:
Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van 01/07/2019 tot en met 30/06/2019.
Verlenging is mogelijk.
Details

Taakomschrijving

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen is een creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool met 6000 studenten en 800 medewerkers met campussen in Brugge en Kortrijk. Je bent verantwoordelijk voor het verder uitbouwen van het XR technologielabo

• Je ontwikkelt zelf de werking van het labo, e.g. hoe samengewerkt wordt met bedrijven.
• Zowel voor de inrichting als de werking overleg je met de reeds opgerichte klankbordgroep van toonaangevende bedrijven
• Je organiseert demo sessies en workshops en zorgt ervoor dat het werkveld het labo weet te vinden.
• Je bezoekt actief het werkveld en gaat samen met hen op zoek naar de mogelijke meerwaarde van XR en gametechnologie in hun waardeketen. Hiervoor kan je beroep doen op uw inhoudelijke kennis en inzichtelijk vermogen, zowel betreffende beschikbare hard- en software, productieprocessen als innovatieprocessen.
• Op basis van gesprekken met bedrijven, ga je op zoek naar een passend antwoord op hun vragen. Dit kan in de vorm van een advies, doorverwijzing, navorming of bedrijfsspecifiek dienstverlenings- of onderzoeksproject. Bij deze laatste definieer je proof of concept die hen kunnen helpen om een geïnformeerde beslissing te nemen.
• Je splitst vragen op in onderzoeks- en uitvoeringsactiviteiten, waar je zowel interne als externe partners voor rekruteert.
• Samen met partnerbedrijven en kennisinstellingen maak je een inschatting voor de rol van howest in nieuwe projecten. Je stelt hiervoor zowel de projecttekst als de begroting op.
• Je bouwt zelfstandig het team uit met de beschikbare projectmiddelen.
• Je neemt zelf (of in samenwerking met een projectmanager) de leiding in de projecten. Dit betekent dat je de planning beheert, het team rechtstreeks aanstuurt en het budget bewaakt. Je bent tevens contactpunt voor externe organisaties.
• Je start van een bestaand netwerk van belangrijke maakbedrijven in de regio die je verder bedient. Je bouwt het netwerk verder uit, zowel qua regio als qua toepassingsdomein.
• Je werkt actief mee aan de evangelisering van XR . Ook binnen de organisatie werk je aan de adoptie van XR in andere vakdomeinen en kan de kennis binnen het XR lab worden geraadpleegd.
• Je neemt de rol in van howest ambassadeur in verschillende nationale en internationale netwerken waar howest in participeert.
• Je bent trendwatcher en bezoekt internationale conferenties om het lokaal werkveld te helpen anticiperen op de toekomst.
• Je bent het intern en extern gezicht van howest wat betreft XR-technologie. Dit houdt in dat je participeert op verschillende events waar je XR technologie verder op de kaart zet.
• Je bent een positief ingestelde innovator die vernieuwende ideeën heeft over de mogelijke toekomst en anderzijds een goede filter heeft om deze ideeën om te zetten in een duidelijke roadmap, afgestemd op de noden van de bedrijven en de state of the art in XR technologie.

Profiel

Howest competentieprofiel:
• Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
• Je bent openminded.
• Je bent een teamplayer.
• Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
• Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
• Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
• Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
• Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:
• Je kan leiding geven en een visie uitbouwen om een centrum te leiden.
• Je hebt kennis van subsidiekanalen en weet welke netwerkpartners te benaderen voor het opzetten van projecten.
• Je hebt kennis van productontwikkelingsprocessen en design management.
• Je bent intrinsiek gemotiveerd om te helpen meedenken om bedrijfsprocessen te vernieuwen.
• Je kan zelfstandig overwogen beslissingen nemen en doorvoeren, waarbij je gericht kan delegeren en opvolgen.
• Je hebt ervaring met XR-technologie en kan inzicht verwerven met betrekking tot de ontwikkelingsprocessen voor dergelijke applicaties
• Je bent een gedreven teamplayer die als projectmanager de diverse stakeholders weet te dynamiseren en inspireren.
• Je kan actief luisteren en de essentie uit een gesprek samenvatten.
• Je streeft continu naar een optimale oplossing voor alle partijen.
• Je kan gemakkelijk schakelen tussen verschillende projecten.
• Je hebt een vlotte pen.
• Je bent ondernemend, werkt klant- en resultaatsgericht en kan projecten deskundig en tijdig afwerken.

Toelatingsvoorwaarden

• Diploma master met affiniteit voor techniek en innovatieprocessen.
Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be) toegevoegd te worden.

Salarisschaal

587 (A21)

Opmerkingen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Geoffrey Hamon – Coördinator VR onderzoek DAE
Geoffrey.hamon@howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Dominiek Van Den Bussche
E-mail: dominiek.van.den.bussche@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 20/06/2019

Datum interview: nog niet bepaald

Indiensttreding: 01/07/2019