2019/341/ICT/ATP OPB - Developer
Betrekking
Functie:
ICT medewerker
Departement:
Algemene Diensten
Aanstelling:
Statutair
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
Je wordt aangeworven voor onbepaalde duur van zodra als mogelijk Latere benoeming is mogelijk.
Details

Taakomschrijving

Howest, De Hogeschool West-Vlaanderen is een creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool met 6000 studenten en 800 medewerkers met campussen in Brugge en Kortrijk.

Als developer maak je deel uit van het team ICT en ben je verantwoordelijk voor het programmeren en automatiseren van processen met het oog op een efficiënte werking van opleidingen en diensten binnen de hogeschool. Je rapporteert rechtstreeks aan het diensthoofd ICT.
Tot de taken behoren ondermeer:
• Analyseren en uitwerken van ICT-flows binnen software omgevingen
• Technisch ondersteunen van de binnen Howest gebruikte softwarepakketten (upgraden, koppelingen,…)
• Ontwikkelen en ondersteunen van het intranet van de hogeschool
• Ontwikkelen en ondersteunen van de leeromgeving voor studenten en lectoren
• Tweedelijns support bieden aan de intranet/leeromgeving gebruikers
• Technisch documenteren van de ICT-processen.

Profiel

Howest competentieprofiel:
• Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
• Je bent openminded.
• Je bent een teamplayer.
• Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
• Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
• Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
• Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
• Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:
• ervaring met Microsoft Office 365
• ervaring met web en app development

Toelatingsvoorwaarden

Vereist diploma en kennis
• Bachelor met informaticaprofiel, bij voorkeur in Toegepaste informatica of Devine of NMCT.
• Kennis van volgende technologieën en programmeertalen of bereid zijn deze te verwerven: .NET, MS SQL, MS Office 365, MS SharePoint, PHP, Drupal., C#, JavaScript, CSS, Html.

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be) toegevoegd te worden.

Salarisschaal

592 (B21)

Opmerkingen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Guido Vande Kerckhove – diensthoofd ICT
guido.vande.kerckhove@howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Dominiek Van Den Bussche
E-mail: dominiek.van.den.bussche@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 30/06/2019

Datum interview: nog niet bepaald

Indiensttreding: van zodra als mogelijk