2019/347/NE/OP OPB - Lector teammanagement
Betrekking
Functie:
Lector
Departement:
Howest opleidingen Kortrijk
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
80%
Duur:

Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van 01/09/2019 tot en met 31/08/2020. Verlenging/benoeming is mogelijk.

De mogelijkheid bestaat dat een onderwijsactiviteit tijdens de avond en/of op zaterdag kan worden ingericht.

De maximum toegekende anciënniteit uit de private s

Details

Taakomschrijving

Binnen de Bachelor in de Netwerkeconomie zal je voornamelijk actief zijn als lector in enkele modules rond teammanagement, ondernemerschap in het netwerktijdperk en transitiedenken.

De vacature kan variëren tussen 60 en 80% afhankelijk van je inzetbaarheid in de beschikbare modules. Het grootste deel van de in te vullen lesopdrachten situeren zich rond people skills in een snel veranderende wereld.

Daarnaast is het ook belangrijk dat je mee wil helpen met de uitbouw van het kernteam van de opleiding en mee de toekomst van de opleiding wil helpen vormgeven. Diverse taken zoals kwaliteitszorg, internationalisering, onderzoekscoördinatie, trajectbegeleiding, studentenbegeleiding, … behoren in die context tot de mogelijkheden.

Profiel

Howest competentieprofiel:

 • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.

 • Je bent openminded.

 • Je bent een teamplayer.

 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.

 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.

 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.

 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.

 • Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:

 • Je bent vertrouwd met het concept netwerkeconomie en hebt een brede visie met betrekking tot gerelateerde topics.

 • Je hebt voeling met zowel de sociale, digitale als organisationele dimensies van netwerkeconomie.

 • Je hebt een kritische, frisse visie op ondernemerschap in de nieuwe economie en getuigt zelf van een sterke zin voor initiatief.

 • Je hebt neemt graag verantwoordelijkheid op bij het realiseren van groepsactiviteiten.

 • Je hebt ook een sterke interesse en brede voorkennis in recente technologische ontwikkelingen.

 • Vertrouwdheid met nieuwe onderwijsmethoden en edtech is een pluspunt.

 • Ook ervaring met permanente en praktijkgerichte evaluatiemethoden krijgt onze voorkeur.

Je hebt een professioneel netwerk dat bij voorkeur niet beperkt is tot de publieke en private sector, maar ook nieuwe/andere organisaties bevat (bv. burgerinnitiatieven, socio-culturele organisaties, …).

Toelatingsvoorwaarden

Vereist diploma en kennis:

 • Je hebt een master in de humane wetenschappen bij voorkeur met een sociaal-economische insteek.

 • Een pedagogisch diploma is een pluspunt.

 • C1 attest Engels of bereid om dit te behalen

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.


Ervaring:

Enkele jaren ervaring met lesgeven in het hoger onderwijs of in het coachen van jongvolwassenen is aan te bevelen.

Salarisschaal

502 (lector)

Opmerkingen

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

 

Het selectiegesprek gaat door op dinsdag 8 juli vanaf 14u in Howest Campus The Square in Kortrijk.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Geert Hofman – Opleidingscoördinator netwerkeconomie
geert.hofman@howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Lien De Ketele
E-mail: lien.de.ketele@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 30/06/2019

Datum interview: 08/07/2019

Indiensttreding: 01/09/2019