2019/352/DAE/OP OPB - (Praktijk)lector Unreal Specialist
Betrekking
Functie:
Lector
Departement:
Howest opleidingen Kortrijk
Aanstelling:
Statutair
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van 01/09/2019 tot en met 31/08/2020.
De mogelijkheid bestaat dat een onderwijsactiviteit tijdens de avond en/of op zaterdag kan worden ingericht.
Verlenging en latere benoeming zijn mogelijk.
Details

Taakomschrijving

De opleiding Digital Arts & Entertainment (DAE) behoort tot de wereldtop op het vlak van games & VFX. Binnen DAE leiden we Technical Artists op die de brug kunnen slaan tussen de wereld van de artist en de developer. De opleiding telt 4 majors: 3D Production & VFX, Game Graphics Production, Game Development en Independent Game Production. Binnen de game gerelateerde majors is Unreal Engine één van onze voornaamste software tools. Ten gevolge van de groei van het studentenaantal zijn we op zoek naar een extra Unreal Specialist. Je kan meer info over het curriculum vinden op www.digitalartsandentertainment.be
Van deze persoon verwachten we:
- Goede kennis van Unreal Engine
- Goede kennis van het Niagara Particle System in Unreal Engine
- Kennis over Blueprints
- Voldoende kennis van en inzicht in de Game Asset Pipeline
o Substance Painter en Designer
o Kennis van de Lowpoly, Highpoly, Bake pipeline
o Doorgronde kennis van PBR
- Dat hij/zij een kwalitatieve hard surface environment kan maken in UE
- Dat hij/zij verstaat hoe belichting werkt in UE
- Bij voorkeur een aantal jaren professionele en relevante werkervaring in de games of entertainment sector
- Een studentgerichte houding
- Bereidheid om zich op didactisch vlak bij te scholen indien dit nodig zou zijn
- Dat hij/zij inhoudelijk voldoende sterk is om concepten en ideeën te vertalen naar een onderwijs/les context
De eigenlijk opdracht zal bestaan uit het opleiden en coachen van studenten.


Profiel

• Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
• Je bent openminded.
• Je bent een teamplayer.
• Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
• Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
• Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
• Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
• Je hebt een attitude van levenslang leren.


Toelatingsvoorwaarden

• Diploma bachelor DAE of aanverwant of master met affiniteit voor het vakgebied
• C1 attest Engels of bereid om dit te behalen
Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be) toegevoegd te worden.


Salarisschaal

316 (praktijklector) of 502 (lector)

Opmerkingen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Rik Leenknegt – opleidingscoördinator DAE
rik.leenknegt@howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Dominiek Van Den Bussche
E-mail: dominiek.van.den.bussche@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 18/08/2019

Datum interview: in de week van 08/07

Indiensttreding: 01/09/2019