2019/340/FIN/ATP CON - Medewerker debiteurenbeheer, verzekeringen en overheidsopdrachten
Betrekking
Functie:
Financieel medewerker
Departement:
Algemene Diensten
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van zodra als mogelijk tot en met 31/08/2020.
Verlenging, omzetting naar statutair ambt en benoeming zijn mogelijk mits positieve evaluatie.
Details

Taakomschrijving

Howest is op zoek naar een gedreven medewerker voor de dienst financiën. De dienst financiën is een dynamische dienst die volop in verandering is. Je zal instaan voor de opvolging van debiteuren en verzekeringsdossiers. Daarnaast help je dossiers overheidsopdrachten opstarten en sta je in voor de verwerking van de aankopen voor één of meerdere opleidingen.
Je volgt de onbetaalde facturen en de verzekeringsaanvragen op volgens de vastgelegde procedures.
Je staat zelfstandig in voor het beheer van de agenda van de debiteuren, verzekerings- en overheidsopdrachtendossiers. Je rapporteert hierover aan het diensthoofd financiën.
Samen met je collega’s sta je in voor de aankoopflow voor de opleidingen en zorgt voor een klantvriendelijke benadering van de interne en externe klanten.

Profiel

• Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
• Je bent openminded.
• Je bent een teamplayer.
• Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
• Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
• Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
• Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
• Je hebt een attitude van levenslang leren.

Toelatingsvoorwaarden

Je beschikt over een diploma bachelor Bedrijfsmanagement of een bachelordiploma met ervaringen op vlak van financiële administratie en verzekeringen.
Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be) toegevoegd te worden.


Ervaring in een gelijkaardige functie is een meerwaarde.

Salarisschaal

592 (B21)

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector.

Opmerkingen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Sofie Vermeulen – diensthoofd financiën
sofie.vermeulen@howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en financiën
luc.verhalle@howest.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Dominiek Van Den Bussche
E-mail: dominiek.van.den.bussche@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 21/08/2019

Datum interview: nog niet bepaald

Indiensttreding: van zodra als mogelijk