2019/381/ODO/ATP OPB - Stafmedewerker onderzoek
Betrekking
Functie:
Stafmedewerker
Departement:
Algemene Diensten
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
100 %
Duur:
Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van
Details

Taakomschrijving

Je maakt deel uit van de dienst Onderzoek van Howest als stafmedewerker en je bent aanspreekpunt voor de Howest bacheloropleidingen wat betreft onderzoek, dienstverlening en valorisatie.
Je rapporteert rechtstreeks aan het diensthoofd onderzoek.

Je komt terecht in een warm team met kansen om je eigen accenten te leggen, afhankelijk van je eigen interesses en expertise. Vanuit algemeen dienstverlenend oogpunt is je job heel gevarieerd:

 • Het stimuleren en begeleiden van teams met betrekking tot projectaanvragen door het ondersteunen van financieringsmogelijkheden, valorisatiemogelijkheden, vervolgonderzoek.
 • Het organiseren van activiteiten, vraag- en aanbod gestuurd, met betrekking tot stimuleren van innovatie, onderzoek en valorisatie. Dit varieert van interne brainstormsessies tot contactdagen met het werkveld
 • Integreren van onderwijs, onderzoek en dienstverlening tussen verschillende opleidingen. Interdisciplinair onderzoek stimuleren met aandacht voor integratie in de onderwijscurricula en het ondernemerschapsverhaal in Howest.
 • Contactpersoon voor diverse werkgroepen en raden met focus op valorisatie en interdisciplinair onderzoek.
 • Je bouwt contacten en samenwerking met het werkveld verder uit. Je doet dit zowel individueel als in teamverband, met veel passie en aandacht voor kwaliteit, integriteit en veranderingsprocessen.
 • Je bent verbindingspersoon voor het ontwikkelen van nieuwe initiatieven.
 • Interne en externe communicatie van onderzoek, dienstverlening en valorisatie: via nieuwsbrieven en de website zet je het Howest-onderzoek in de kijker.

Profiel

Howest competentieprofiel:

 • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.

 • Je bent openminded.

 • Je bent een teamplayer.

 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.

 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.

 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.

 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.

 • Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:

 • Ervaring met of interesse in interdisciplinaire projecten (vb. met technologie) is een pluspunt.

 • Je hebt ervaring met communicatie en overleg tussen diverse organisaties in het werkveld.

 • Je bent flexibel in werk- en prestatieregeling.

 • Je hebt een hands-on mentaliteit en een getting-things-done attitude. Dromen mag, doen is beter.


Toelatingsvoorwaarden

Vereist diploma en kennis:

 • Je bent in het bezit van een masterdiploma, bij voorkeur met een wetenschappelijke of IT achtergrond. Een doctoraat mét ervaring in projectaanvragen en valorisatie is een pluspunt.

 • Je hebt een breed zicht op innovatie, valorisatie- en  financieringsmogelijkheden voor onderzoeks- en dienstverleningsprojecten. Je hebt kennis van bestaande fondsen en subsidiekanalen.

 • Je hebt een duidelijk zicht op mogelijke onderzoekslijnen en dienstverlening in diverse studiedomeinen.

 • Je hebt minstens 5 jaar werkervaring met onderzoek en dienstverlening, onderzoeksfinanciering en interdisciplinair samenwerken. Ervaring in het (hoger) onderwijs is een pluspunt.


Salarisschaal

587 (A21)

Opmerkingen

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek en een praktische proef die plaatsvinden tijdens de eerste twee weken van september.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Bart Leenknegt – Diensthoofd Onderzoek en Dienstverlening
research@howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be

Informatie betreffende selectieprocedure
Lien De Ketele
E-mail: lien.de.ketele@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 31/08/2019

Datum interview: nog niet bepaald

Indiensttreding: nog niet bepaald