2019/376/BT/OP OPB - (praktijk)lector Bouwkundig Tekenen
Betrekking
Functie:
Praktijklector
Departement:
Howest opleidingen Brugge
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
25%
Duur:

Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van 01/09/2019 tot en met 31/08/2020. Verlenging/benoeming is mogelijk.

De mogelijkheid bestaat dat een onderwijsactiviteit tijdens de avond en/of op zaterdag kan worden ingericht.

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandig

Details

Taakomschrijving

Howest, De Hogeschool West-Vlaanderen is een creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool met 6000 studenten en 800 medewerkers met campussen in Brugge en Kortrijk. Bij de start van het academiejaar 2019-20 worden voortaan ook graduaatsopleidingen ingericht.

Voor de graduaatsopleiding Bouwkundig Tekenen zoeken we een (praktijk)lector die kan ingezet worden in de modules Bouwkundig Tekenen 5 (met Revit), Bouwkundig Tekenen Massiefbouw 3 (met AutoCad en Sketckup). Je krijgt er volgende boeiende opdracht:

 • Je geeft op een professionele en dynamische manier les aan studenten. Je past je onderwijsstijl aan de doelgroep van deze opleiding aan.

 • Je begeleidt studenten van deze modules: je bent hun coach voor jouw modules. Je volgt ook studenten op die uitvallen binnen jouw module.

 • Je werkt opdrachten uit en geeft feedback over deze opdrachten aan studenten.  Studenten moeten thuis zelfstandig werken. Ze worden hierbij door jou begeleid. Een goed onderbouwd cursuspakket is hiervoor heel belangrijk, ook dit werk je uit.

 • Je evalueert de studenten aan de hand van permanente opdrachten en een eindexamen.

 • Je neemt deel aan de vakgroepvergaderingen, waar de visie en aanpak van de opleiding wordt besproken.

 • Je ontwikkelt het cursusmateriaal voor jouw modules. Je helpt mee aan de uitbouw van de themabibliotheek van de opleiding.

 • Je wordt expert in jouw vakgebied: BIM en Revit, maar helpt ook andere collega’s binnen hun domein. Je bent een klankbord voor andere collega’s. Je bent flexibel, zodat je andere collega’s kunt ondersteunen en indien nodig kan vervangen.

 • Je krijgt ruimte voor je eigen inbreng, maar respecteert de visie en eigenheid van de opleiding. Modules worden onderling afgestemd, zodat de opleiding een coherent en samenhangend geheel is. Je denkt actief mee over de marketing van de opleiding. Je bent aanwezig op infodagen en SID-in beurzen.

 • Je onderhoudt contacten met alumni en het werkveld.

 • Je rapporteert aan de coördinator van de graduaatsopleiding.


Profiel

 • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.

 • Je bent openminded.

 • Je bent een teamplayer.

 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.

 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.

 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.

 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.

 • Je hebt een attitude van levenslang leren.


Toelatingsvoorwaarden

Vereist diploma en kennis:

 • Je hebt een bachelor- of masterdiploma (architectuur, bouwkunde, toegepaste architectuur).

 • Je hebt grondige kennis van BIM en Revit en bent vertrouwd met tekenpakketten zoals AutoCad en SketchUp.

 • Werk- en praktijkervaring, alsook ervaring in het (hoger) onderwijs is een pluspunt.


Salarisschaal

316 (praktijklector) of 502 (lector)


Opmerkingen

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Rudy De Jaegher - graduaatscoördinator bouwkundig tekenen
rudy.de.jaegher@howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be

Informatie betreffende selectieprocedure
Lien De Ketele
E-mail: lien.de.ketele@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 16/08/2019

Datum interview: nog niet bepaald

Indiensttreding: 01/09/2019