2019/380/TA/OP OPB - Lector Toegepaste architectuur - bouwcomfort
Betrekking
Functie:
Lector
Departement:
Howest opleidingen Brugge
Aanstelling:
Statutair
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
50%
Duur:
Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van 01/09/2019 tot en met 31/08/2020.
Verlenging of benoeming is mogelijk.
Details

Taakomschrijving

Als lector binnen de opleiding Toegepaste Architectuur sta je in voor het onderdeel “Bouwcomfort” van de module Detailleren 2.

Hierin onderricht je de studenten over
• EPB-regelgeving en je leert hen werken met de reguliere EPB-software.
• Ventilatietechnieken , ventilatiesystemen en de bijhorende verrekeningen.
• Akoestiek, principes, berekeningen en de toepassing van specifieke bouwmaterialen.
Je hanteert een open communicatie met de studenten en onderricht op interactieve wijze de aan te brengen kennis, zodat de studenten vlot tot inzicht in de desbetreffende materie komen en ze kunnen toepassen in een eenvoudige context.
Je begeleidt Architectuurprojecten in de semesters 3 en 4, waarbij studenten Omgevingsaanvragen samenstellen en de plans voorbereiden op de uitvoering door de aannemer.
Hierbij ben je in staat vanuit je praktijkkennis de studenten te wijzen op de correctheid van hun plans en de realiteit van de uitvoering, die ze voorstellen in hun plans.

Profiel

Howest competentieprofiel:
• Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
• Je bent openminded.
• Je bent een teamplayer.
• Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
• Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
• Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
• Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
• Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel
• Je houdt van architectuur in al haar aspecten
• Je hebt ervaring met het samenstellen en indienen van omgevingsvergunningen.
• Je beheerst de EPB-regelgeving en de EPB-software.
• Je bent technisch ingesteld en hebt ervaring met de toepassing van ventilatiesystemen en hun berekening.
• Je bent op de hoogte van akoestische randvoorwaarden binnen de bouw en de berekening van de toepassingsmogelijkheden.
• Je hebt een kritisch, maar enthousiasmerend vermogen om de studenten te begeleiden bij de uitwerking van hun architectuurprojecten, zowel bij het ontwerp als tijdens de uitvoering.
• Je werkt graag in team en je neemt ook teamgebonden taken op (zoals (thema)vergaderingen, module- en semesterbesprekingen, infodagen, projectweken enz…).
• Je werkt vanuit een positief-kritische manier constructief mee aan de uitbouw van de visie van de opleiding in het opleidingsprogramma.


Toelatingsvoorwaarden

Vereist diploma en kennis:
• Master in de Architectuur of aanverwant.
• C1 attest Engels of bereid om dit te behalen
Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be) toegevoegd te worden.


Minstens 10 jaar ervaring binnen de Bouwwereld.

Salarisschaal

502 (lector)

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector.

Opmerkingen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Sigrid Pinnoy – Lector Toegepaste Architectuur
sigrid.pinnoy@howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Dominiek Van Den Bussche
E-mail: dominiek.van.den.bussche@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 18/08/2019

Datum interview: 22/08/2019

Indiensttreding: 01/09/2019