2019/369/VBGSO/OP OPB - Lerarenopleider ICT
Betrekking
Functie:
Praktijklector
Departement:
Howest opleidingen Brugge
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
50 %
Duur:

Je wordt aangeworven voor

Details

Taakomschrijving

Vanaf 1 september 2019 organiseert Howest de verkorte educatieve bachelor en educatieve graduaatsopleiding secundair onderwijs in de campus Oudenaarde. Howest wil het team versterken met een lerarenopleider (vak)didactische competenties met de focus op ICT-vaardigheden:

 • Je staat in voor de sessies waarin de studenten kennismaken en leren werken met didactische tools. Je gaat met de studenten actief aan de slag om didactische tools in te zetten in de klas, zodat ze een meerwaarde vormen in het leerproces.

 • Je begeleidt studenten in het selecteren, kiezen en doelgericht gebruiken van digitale tools in de klaspraktijk. 

 • Je werkt met de studenten uit de educatieve graduaatsopleiding aan ICT-vaardigheden, je leert de basisbeginselen van gangbare ICT-toepassingen en differentieert in functie van de doelgroep (van beginners tot meer ervaren met ICT)

 • Je helpt studenten de theoretische kennis die ze verwerven in het vak didactische competenties algemeen te vertalen naar de eigen lespraktijk.

 • Je geeft mondelinge en schriftelijke feedback waarmee de student aan de slag kan.

Het is mogelijk om verschillende vacante functies binnen de verkorte educatieve bachelor- en graduaatsopleiding te combineren.

Profiel

Howest competentieprofiel:

 • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.

 • Je bent openminded.

 • Je bent een teamplayer.

 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.

 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.

 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.

 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.

 • Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:

 • Je ontwikkelt en selecteert didactische tools in functie van de lespraktijk, afgestemd op de te bereiken doelstellingen, beginsituatie, leerinhouden, evaluatie, ….

 • Het creëren van een krachtige leeromgeving met oog voor alle aspecten van het lesgeven (beginsituatie, doelstellingen, werkvormen, media, …) is voor jou een evidentie, je leidt de studenten congruent op, zodat ze in staat zijn zelfstandig een krachtige leeromgeving te creëren.


Toelatingsvoorwaarden

 • Je hebt een bachelor of masterdiploma (bij voorkeur ICT)

 • Je hebt een bewijs van pedagogische bekwaamheid

 • Je hebt inzicht in de vernieuwde lerarenopleiding en hebt een visie hoe je de leerresultaten kan vertalen naar de praktijk

 • Je hebt een C1 attest Engels of bereid om dit te behalen

 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in het secundair onderwijs

 


Salarisschaal

316 (praktijklector) of 502 (lector)

Opmerkingen

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

 

Het selectiegesprek vindt plaats op 23/08/2019, tussen 9 en 17 uur op volgende locatie: Campus Brugge Station.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Eva Hüwels - opleidingscoördinator Verkorte educatieve bachelor en Educatieve graduaatsopleiding Secundair onderwijs
Eva.huwels@howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Lien De Ketele
E-mail: lien.de.ketele@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 16/08/2019

Datum interview: 23/08/2019

Indiensttreding: 01/09/2019