2019/350/TI/OP OPB - (Praktijk)lector web and mobile security
Betrekking
Functie:
Praktijklector
Departement:
Howest opleidingen Brugge
Aanstelling:
Statutair
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
50%
Duur:
Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van  zodra als mogelijk.
Details

Taakomschrijving

Je maakt deel uit van het team van de bacheloropleiding Toegepaste Informatica. Deze opleiding biedt vier keuzetrajecten aan: Software Engineer, Computer & Cyber Crime Professional, ICT & Blockchain Consultant en AI Business Professional. Ook zijn er afstandstrajecten Computer & Cyber Crime Professional en Blockchain Developer & Architect en twee postgraduaten Data Protection Officer en Applied Artificial Intelligence.
Jouw voornaamste taken zijn gepassioneerd interactief onderwijs verstrekken in het domein van de web en mobiele ontwikkeling in het bijzonder de beveiliging ervan. Cursussen die tot de opdracht behoren zijn Web Pentesting, Web Security and Honeypot, Mobile Security. Je kan ook ingezet worden bij algemenere IT cursussen zoals Databases, Software Development of Web Development.
Ook het begeleiden en evalueren van projecten in het bijzonder in het domein van Computer & Cyber Crime Professional, stagebegeleiding en bachelorproeven behoren tot de opdracht.
Als domeinexpert verleen je medewerking bij op te starten en lopende onderzoeksprojecten en maatschappelijke dienstverlening. Je neemt desgevallend teamgebonden taken op.

Profiel

Howest competentieprofiel:
• Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
• Je bent openminded.
• Je bent een teamplayer.
• Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
• Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
• Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
• Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
• Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:
• Beschikken over goede didactische vaardigheden en affiniteit hebben met het detecteren van moeilijke materie en deze op een toegankelijke manier kunnen voorstellen.
• Kennis hebben over en ervaring hebben in de web en mobiele ontwikkeling en beveiliging van applicaties.
• Studenten motiveren, coachen en begeleiden bij opdrachten, projecten, stages en bachelorproeven.
• Beschikken over een ondernemende spirit.
• Commerciële en klantgerichte ingesteldheid, bekendmaking van de opleiding, zijn trajecten en verwanten.
• Interesse in toegepast onderzoek.
• Beschikken over een uitgebreid netwerk.

Toelatingsvoorwaarden

Vereist diploma en kennis:
• Master of Bachelor in de Informatica of aanverwante opleiding
• C1 attest Engels of bereid om dit te behalen
Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be) toegevoegd te worden.

Werkveldervaring en/of ervaring in hoger onderwijs is een meerwaarde.

Salarisschaal

316 (praktijklector) of 502 (lector)

Opmerkingen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Corneel Theben Tervile – opleidingscoördinator Toegepaste informatica
corneel.theben.tervile@howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en financiën
luc.verhalle@howest.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Dominiek Van Den Bussche
E-mail: dominiek.van.den.bussche@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 15/12/2019

Datum interview: van zodra als mogelijk

Indiensttreding: van zodra als mogelijk