2019/360/NWB/OP OPB - (Praktijk)lector netwerkbeheer
Betrekking
Functie:
Praktijklector
Departement:
Howest opleidingen Brugge
Aanstelling:
Ad-interim
Volume:
100%
Duur:
Je wordt aangeworven met een contract van bepaalde duur vanaf 01/09/2019 tot en met 31/08/2010.
Verlenging is mogelijk.
Details

Taakomschrijving

Howest, De Hogeschool West-Vlaanderen is een creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool met 6000 studenten en 800 medewerkers met campussen in Brugge en Kortrijk. Bij de start van het academiejaar 2019-20 worden voortaan ook graduaatsopleidingen ingericht. Het aanbod van de graduaatsopleidnigen wordt bovendien uitgebreid met een aantal nieuwe graduaatsopleidingen. De graduaatsopleiding Netwerkbeheer is een bestaande opleiding die verdergezet zal worden in de hogeschool.

Je bent lector binnen het team van de graduaatsopleiding Netwerkbeheer.
Samen met jouw collega’s geef je les in één of meerdere van volgende modules:
• System management (virtualisatie & cloud concepts, Linux, Windows, Databases)
• Network management (security, programmeren, netwerk API, netwerkautomatisatie,…)
• Datacommunicatie

Je begeleidt en coacht studenten tijdens modules “werkplekleren” (stages, projecten,…).
Je bouwt mee aan de uitrol van het nieuwe curriculum. Je bepaalt welk lesmateriaal gebruikt zal worden en ontwikkelt zelf lesmateriaal.
Je promoot je opleiding tijdens SID-in beurzen, infomomenten, externe evenementen,...
Je ondersteunt studenten tijdens contactmomenten (lesopdracht) en niet-contactmomenten (begeleiding op afstand, feedback geven op permanente evaluatie, …).
Je legt contacten met bedrijven en organisaties in het kader van modules ”werkplekleren”
Je rapporteert aan de curriculumcoördinator van het graduaat in het Netwerkbeheer en de graduaatscoördinator.

Profiel

Howest competentieprofiel:
• Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
• Je bent openminded.
• Je bent een teamplayer.
• Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
• Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
• Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
• Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
• Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel
• Grondige kennis van Python
• Grondige kennis van SQL
• Basiskennis systeembeheer
• Basiskennis Windows
• Basiskennis active directory

Toelatingsvoorwaarden

Vereist diploma
• Diploma bachelor toegepaste informatica, multimedia- en informatietechnologie of diploma master informatica
• C1 attest Engels of bereid om dit te behalen
Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be) toegevoegd te worden.


Ervaring in het werkveld en/of hoger onderwijs is een meerwaarde.

Salarisschaal

316 (praktijklector) of 502 (lector)

Opmerkingen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Randy Lamiere – graduaatscoördinator Howest
randy.lamiere@howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Dominiek Van Den Bussche
E-mail: dominiek.van.den.bussche@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 18/08/2019

Datum interview: nog niet bepaald

Indiensttreding: 01/09/2019