2019/370/VBGSO/OP OPB - Lerarenopleider onderwijspsychologie
Betrekking
Functie:
Praktijklector
Departement:
Howest opleidingen Brugge
Aanstelling:
Ad-interim
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
50 %
Duur:

Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van

Details

Taakomschrijving

Vanaf 1 september 2019 organiseert Howest de verkorte educatieve bachelor en educatieve graduaatsopleiding secundair onderwijs In de Howest campussen Brugge en Oudenaarde. Howest wil het team versterken met een lerarenopleider onderwijspsychologie (mogelijk aangevuld met (vak)didactische competenties):

  • Je staat in voor het vak ‘onderwijspsychologie’. De focus in dit vak ligt op de adolescent en zijn omgeving. Volgende thema’s komen aan bod: de leerling en zijn beginsituatie, de adolescent (cognitieve, sociale, emotionele ontwikkeling, ..) leervoorwaarden, de leerling als lerende (leerstoornissen,  leren leren, m-decreet, …)

  •  de begeleiding van de vakdidactische ateliers waarin de studenten door microteaching het lesgeven onder de knie krijgen.

  • Je helpt studenten de theoretische kennis die ze verwerven in het vak didactische competenties algemeen te vertalen naar de eigen lespraktijk.

  • Je staat in voor stagebegeleiding van studenten in secundaire scholen en overlegt met de stagementor, dit in de ruime regio van Oudenaarde en Brugge.

  • Je geeft mondelinge en schriftelijke feedback waarmee de student aan de slag kan.

Het is mogelijk om verschillende vacante functies binnen de verkorte educatieve bachelor- en graduaatsopleiding te combineren.


Profiel

- Je ontwikkelt en selecteert didactische tools in functie van de lespraktijk, afgestemd op de te bereiken doelstellingen, beginsituatie, leerinhouden, evaluatie, ….
- Het creëren van een krachtige leeromgeving met oog voor alle aspecten van het lesgeven (beginsituatie, doelstellingen, werkvormen, media, …) is voor jou een evidentie, je leidt de studenten congruent op, zodat ze in staat zijn zelfstandig een krachtige leeromgeving te creëren.

Toelatingsvoorwaarden

  • Je hebt een bachelor of masterdiploma

  • Je hebt een bewijs van pedagogische bekwaamheid

  • Je hebt inzicht in de vernieuwde lerarenopleiding en hebt een visie hoe je de leerresultaten kan vertalen naar de praktijk

  • C1 attest Engels of bereid om dit te behalen

Minimaal 3 jaar ervaring in het secundair onderwijs is een must!


Salarisschaal

316 (praktijklector) of 502 (lector)

Opmerkingen

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

 

Het selectiegesprek vindt plaats op 23/08/2019, tussen 9 en 17 uur op volgende locatie: Campus Brugge Station.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Eva Hüwels - opleidingscoördinator Verkorte educatieve bachelor en Educatieve graduaatsopleiding Secundair onderwijs
Eva.huwels@howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Lien De Ketele
E-mail: lien.de.ketele@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 16/08/2019

Datum interview: 23/08/2019

Indiensttreding: 01/09/2019