2019/332/STUVO/ATP CON - Medewerker sociale dienst (STUVO)
Betrekking
Functie:
Administratief medewerker
Departement:
Howest Brugge en Kortrijk
Aanstelling:
Ad-interim
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100 %
Duur:

Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van 01/09/2019 tot en met 31/01/2020.

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit d

Details

Taakomschrijving

Als medewerker van de sociale dienst heb je onder meer volgende taken binnen de dienst studentenvoorzieningen:

 

 • Sociale dienstverlening: informatie, advies en begeleiding inzake studiefinanciering;

 • Sociaal-juridische advies: informatie en advies inzake vragen met betrekking tot het statuut van student (bv. studeren en werken, kinderbijslag, werkloosheid,…

 • Psychosociale ondersteuning: ondersteunende gesprekken met studenten en gerichte doorverwijzing naar externe hulpverleners indien van toepassing.

 • Organisatie en opvolging trainingen psycho-educatie: organisatie van het aanbod (externe lesgevers) en opvolging overleg Psywest.


Profiel

Howest competentieprofiel:

 • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.

 • Je bent openminded.

 • Je bent een teamplayer.

 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.

 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.

 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.

 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.

 • Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel

 • Je werkt stipt en nauwkeurig.

 • Je hebt oog voor afwerking.

 • Je bent flexibel.


Toelatingsvoorwaarden

Je hebt een professionele bachelor sociaal werk.


Minimale ervaring binnen het werkveld algemeen welzijnswerk is gewenst.

Salarisschaal

592 (B21)

Opmerkingen

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

 

Het selectiegesprek vindt plaats op 28 augustus, vanaf 13u30 op volgende locatie: Brugge – campus Station.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Ria Vermote – coördinator sociaal beleid

ria.vermote@howest.be

 

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Lien De Ketele
E-mail: lien.de.ketele@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 16/08/2019

Datum interview: 28/08/2019

Indiensttreding: 01/09/2019