2019/393/BLT/OP OPB - (Praktijk)lector biomedische laboratoriumtechnologie
Betrekking
Functie:
Lector
Departement:
Howest opleidingen Brugge
Aanstelling:
Statutair
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
50%
Duur:
Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van 01/09/2019 tot en met 31/08/2020

Uitbreiding tot full-time, verlenging, en benoeming zijn mogelijk.
Details

Taakomschrijving

Je bent een gepassioneerd lesgever die met verschillende werkvormen (hoorcolleges, werkcolleges, practica, coaching …) overweg kan in de opleiding Biomedische Laboratoriumtechnologie. Zowel het onderwijs als de toetsing zijn competentiegericht. Een aantal modules in deze opdracht zijn: organische chemie, biologie, analytische chemie, instrumentele technieken …
Daarnaast ben je stagebegeleider en promotor van bachelorproeven en GIP’s in het secundair onderwijs. Je werkt mee aan de studiebegeleiding, de leerprocesbegeleiding, de ontwikkeling van kwaliteitsvol cursusmateriaal, de uitvoering van het toetsbeleid op opleidingsniveau en de verdere profilering.
Je voert je taken uit met aandacht voor kwaliteit. Je werkt enthousiast mee aan onderwijsinnovatie. Je neemt ook teamgebonden taken op en helpt mee aan projecten.

Profiel

• Wetenschappelijk diploma (bachelor of master), zoals biomedische wetenschappen, bio-ingenieur, chemie …
• C1 attest Engels of bereid om dit te behalen
• Kennis van en praktijkervaring in analytische chemie

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be) toegevoegd te worden.

Toelatingsvoorwaarden


Salarisschaal

316 (praktijklector) of 502 (lector)

Opmerkingen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Mieke Demeyere – Opleidingscoördinator Biomedische Laboratoriumtechnologie, mieke.demeyere@howest.be
Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Dominiek Van Den Bussche
E-mail: dominiek.van.den.bussche@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 22/08/2019

Datum interview: 27/08/2019

Indiensttreding: 01/09/2019